Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní kámen mariánského sloupu

Uložený na Staroměstském náměstí v Praze v den 75 výročí stržení mariánského sloupu, dne 3. 11. 1993 na místě, kde mariánský sloup stával. Posvětil ho P. Michael Josef Pojezdný, OPraem, opat Královské kanonie premonstrátů nav Praze na Strahově. Byl na něm vyryt nápis ve čtyřech jazycích vyjadřující naši naději, že sloup bude opět obnoven:  "Zde stál a opět bude stát mariánský sloup".  Tento nápis byl z nařízení Magistrátu poškozen odsekáním části nápisu "a opět bude stát"

Základní kámen Mariánského sloupu

Původní Mariánský sloup na Staroměstském náměstí bylo dílo Jana Jiřího Bendla a jeho pomocníků Arnošta Heidelbergera, Stanislava Goldschnecka a Abrahama Melbera. Stál zde od roku 1650. Byl vztyčen téhož roku a vysvěcen o dva roky později. Téměř čtrnáctimetrový pískovcový sloup nesl dvoumetrovou pozlacenou mariánskou sochou na vrcholu a čtyři skupiny andělů zápasících s nečistými silami zla v rozích kamenného zábradlí. Sloup byl postaven z příkazu Ferdinanda III. na paměť ukončení třicetileté války a osvobození Prahy od Švédů a ke cti Panny Marie Immaculaty - Neposkvrněné (byl to 2. nejstarší Mariánský sloup v Evropě - starší je v Mnichově).
3. listopadu 1918 byl násilně stržen.
V r. 1990 vznikla Společnost pro obnovu Mariánského sloupu, která na Staroměstském náměstí v r. 1993 položila základní kámen k novému sloupu, který obsahoval nápis ve 4 jazycích "Zde stál a opět bude stát Mariánský sloup." Text nápisu byl nedlouho po osazení poškozen neznámou osobou. Traduje se, že to byl městský úředník, který si nepřál obnovu