Jdi na obsah Jdi na menu
 


Životní jubileum

18. 6. 2010

K životnímu jubileu PhDr. Karla Kavičky

         Karel Kavička se narodil 20. 6. 1940 v Prostějově a dětství prožil v Čehovicích. Do rodné obce se rád a často vrací. 

        Je absolventem Pedagogického institutu v Olomouci a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Od roku 1997 byl kancléřem Arcibiskupství olomouckého, nyní je archivářem Arcibiskupského archivu. 

        Pro nesouhlas s okupací spojeneckých armád v roce 1968 a pro organizování podpisových akcí pracovníků školství na prostějovském okrese musel ze školství odejít. Dvacet let pracoval v různých dělnických profesích na poště, na pile, v cukrovaře a později jako řidič nákladních vozidel či strojník na bagru a buldozeru na stavbách po celé republice. 

           V roce 1989 byl jmenován na základě konkurzního řízení ředitelem Městského kulturního střediska v Prostějově, později byl předsedou VD CREDO.  

            PhDr. Karel Kavička se dlouhodobě zabývá církevními dějinami a dějinami církevního umění. Spolupracuje s katedrou církevních dějin a křesťanského umění Cyrilometodějské teologické fakulty  UP  a nakladatelstvím Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě. V tomto nakladatelství - v edici církevní památky - vyšly jeho publikace o prostějovských kostelech: Děkanský a farní kostel Povýšení sv. Kříže (2003), Farní kostel sv. Petra a Pavla ( 2004), Klášterní kostel sv. Jana Nepomuckého ( 2005), Filiální kostel sv. Cyrila a Metoděje ( 2009). K dalším publikacím uvedené edice patří  - Kroměříž, kolegiátní a farní kostel sv. Mořice (2006), Praha, mariánský sloup na Staroměstském náměstí (s Janem Bradnou, 2008). Řadu příspěvků o historii a architektuře sakrálních památek uveřejňoval např. ve Štafetě, Oldinu, Prostějovském týdnu, Střední Moravě, INRI, MF Dnes aj. V letošním roce připravuje s podporou města k vydání 2. rozšířené a upravené vydání publikace o klášterním kostelu sv. Jana Nepomuckého v Prostějově a publikaci o proboštském farním a poutním kostele Očišťování Panny Marie v Dubě nad Moravou. Uveřejnil i několik hypotéz, týkajících se např. lokalizace po staletí hledané rodinné hrobky pánů z Kravař.

       Problematice obnovy mariánského sloupu se věnuje od roku 1988, je zakládajícím členem Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, členem grémia, prvním místopředsedou a tiskovým mluvčím Společnosti. Od roku 1990 má rovněž na starosti kontakt s Čechy, žijícími v exilu. Byl členem česko-amerického výboru pro převoz sochy Panny Marie z Exilu do Prahy, osobně se zúčastnil jednání o vydání sochy v Chicagu v roce 1992 a vyjednal s opatem benediktinského opatství v Lisle Andersonem, podmínky vydání a přepravy sochy. V letech 1997 až 2006 absolvoval několik přednáškových a propagačních turné o mariánském sloupu a životě církve v ČR za krajany v Německu (Elwangen), Švýcarsku (Zurich, Wintertour), USA (New York, Chicago, Lisle, Victoria, Praha-Texas, Ganado–Texas, Tucson-Arizona, Los Angeles, Passadena a San Francisco-Kalifornie, v Kanadě (Montreal, Toronto, Hamilton, Burlington) a Velké Británii (Londýn).

 

          Dne 12. května 2010 mu byla v obřadní síni prostějovské radnice slavnostně předána Cena města Prostějova za rok 2009 udělená za dlouholetou péči, studium a popis historie, stavebního vývoje a architektury nejvýznamnějších sakrálních památek na území města Prostějova.