Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzývejme pomoc Panny Marie...

22. 2. 2019

Verše uvedené v titulku vytryskly ze srdce katolického kněze a církevního reformátora, mistra JANA HUSA. Ten si vážil Panny Marie a nádhernými slovy ji chválil jako tu, ve které je plnost milosti, která se vylévá také na nás. Vyzýval a povzbuzoval všechny k tomu, aby Pannu Marii chválili a prosili o její pomoc. Svědčí o tom slova básně, kterou napsal:

Abychom mohli vybřednout z hříchu,

vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme Ji.

Já ubohý, jak budu schopen chválit Svatou Pannu,

která je větší než všechna chvála?

Nikdo nemůže dostatečně pozdravit Tu,

kterou pozdravil anděl,

kterou Syn uctivě poslouchal,

již se svěřil Duch Svatý a kterou obdivuje celý svět.

Máme k Ní tedy přistupovat s bázní a úctou a chválit Ji.

Jestliže spravedliví nejsou hodni,

jak budou hodni hříšníci?

A přece by ani spravedliví ani hříšníci neměli ustávat v Její chvále.

Neboť v Ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha Svatého,

je v Ní plno milosti pro Ni samu i milost,

která se vylévá na nás.

                                   

                                                                 Mistr Jan Hus, (Fol. 69b n).

 

Ano, všichni, kteří usilují o obnovu Mariánského sloupu, tento odkaz Mistra Jana ctí. Bolestné je, že do řad odpůrců obnovy se staví někteří, kteří se označují za dědice jeho odkazu.