Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzpomínkový den v Praze

7. 11. 2010

Ve středu, dne 3. listopadu 2010 proběhl jako každoročně vzpomínkový den v Praze. V refektáři kláštera Křížovníků s červenou hvězdou v Platnéřské ulici se konala Výroční schůze naší Společnosti. Byla přednesena zpráva o činnosti Grémia Společnosti za minulý rok. Byla zhotovena kopie obrazu Panny Marie Rynecké, kterou požehnal v září 2009 Sv. otec Benedikt XVI. při své návštěvě ČR. Na počátku roku (dvacátého výročí od založení Společnosti) projednala Česká biskupská konference otázku obnovy mariánského sloupu a vyslovila tomuto úsilí svou podporu. Společnost si tohoto stanoviska biskupů velmi váží a chápe to jako velké povzbuzení do naší další činnosti. 

Zprávu o postupu prací při výrobě dílů sloupu podal vedoucí Maiánské kamenické huti akademický sochař Petr Váňa. V roce 2011 bude dokončena korintská hlavice a poslední čtyři díly sloupu (sokly pod sousoší andělů), na jejichž financování se budou podílet některé řeholní řády a společnosti.

Pak byli přítomní členové seznámeni s návrhem změny Stanov. Grémium navrhuje zvýšení počtu členů Grémia až na 12. Valná hromada změnu Stanov jednomyslně schválila. Proto mmohlo dojít k volbě nových členů Grémia - paní Zdeny Havlíkové a pana Antonína Homoly. Ten převezme funkci pokladníka od místopředsedy Václava Dajbycha. 

V dalším bodě jednání byli členové seznámeni s rezignací stávajícího předsedy Společnosti, akademického sochaře Jana Bradny. Ten stál v čele Společnosti 15 let. Novým předsedou Společnosti zvolilo Grémium Václava Dajbycha.

Výroční schůze ještě projednala další otázky týkající se propagace činnosti Společnosti, spočívající ve druhém vydání publikace: "PRAHA, mariánský sloup na Staroměstském náměstí" autorů Jana Bradny a Dr. Karla Kavičky, zorganizování odložené vědecké konference o mariánském sloupu v roce 2011 a vydání Sborníku příspěvků z této konference.

Paní Havlíková společně s Petrem Váňou informovali přítomné o záměru uspořádat na Staroměstském náměstí koncert „Naděje“, na kterém by jako hlavní interpret vystoupil Andrea  Boccelli.
V diskuzi byl také vysloven podiv nad tím, že v "netolerantním Rakousko-Uhersku" při vládě katolického císaře byla povolena stavba Husova pomníku (stavební povolení bylo uděleno na schůzi Městské rady dne 11. dubna 1911) a v demokratické České republice není zatím povoleno obnovit mariánský sloup!
Po skončení Výroční schůze se členové zúčastnili tradiční pobožnosti u základního kamene sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Pak následovala bohoslužba u Matky Boží před Týnem, kterou celebroval bývalý správce této farnosti a současný biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Po mši svaté byl průvod k nové soše Panny Marie, kde byla krátká pobožnost zakončená zpívanou litanií Loretánskou.