Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vernisáž výstavy o příběhu Mariánského sloupu

16. 9. 2009

V úterý, dne 15. září 2009, o památce Panny Marie Bolestné, se konala v Praze významná kulturní a společenská událost. Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava o příběhu Mariánského sloupu v Praze.

V 17.00 hodin byla sloužena slavná mše svatá v kostele sv. Františka v klášteře Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou. Hlavním celebrantem byl velmistr řádu P. Jiří Kopejsko,OCr. koncelebrovali opat Královské kanonie Premonstrátů v Praze na Strahově a čestný předseda Společnosti pro obnovu Maiánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze Michael Josef Pojezdný, O.Praem  P. Jaroslav Ptáček, OCr. a děkan Arcidiecéze olomoucké ze Zábřehu na Moravě P. František Eliáš.

Po mši svaté se všichni pozvaní sešli v krásných prostorách Muzea Karlova Mostu v Praze. Zaplnili všechny jeho místnosti. Vernisáž byla zahájena kulturním programem, ve kterém vystoupil známý český umělec, jazzman, flétnista a hudební skladatel Jiří Stivín, který upoutal přítomné svou mistrovskou hrou na flétnu. Pak promluvil kurátor výstavy Miroslav Kindl, po něm, sochař Petr Váňa. Ten předal slovo starostovi městské části Praha 1, Ing.  Petru Hejmovi, který ve svém projevu mimo jiné řekl, "...nastal čas mluvit o projektu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze nahlas". Osobně se hlásí k myšlence vzájemného odpuštění a smíru.

Velmistr řádu P. Kopejsko zdůraznil, že Panna Maria je symbolem skromnosti a pokory. Nejde tedy o žádný triumfalismus, ale o spravedlnost. Mluvil o lásce, o lásce k ženám a k Té, která je Neposkvrněnou ženou a Matkou církve.

Mezi hosty byl i starosta italského města Vitorchiáno, které loni věnovalo zdarma  z městského lomu tři bloky pískovce na pilíř pod dřík sloupu a další dva jeho díly. Hlásí se rovněž k myšlence odpuštění a smíru. Historie Mariánského sloupu v Praze a celá idea jeho obnovy ho i městskou radu velmi oslovila.

Pak byla výstava slavnostně otevřena. Přítomní se mohli seznámit s celou historií Mariánského sloupu slovem i obrazem. Výstava je doplněna několika audiovizuálními projekcemi, představujícími historické snímky Staroměstského náměstí s chrámem Matky Boží před Týnem, Staroměstskou radnicí, Mariánským sloupem i Krocínovou kašnou. Jinde zase s videi, natočenými v Indii, Vitorchiánu při lámání pískovcových bloků pro sloup a se záběry z práce kamenické huti.

Na výstavě jsou i tři nové díly sloupu, dvě kuželky z balustrády a koule z nároží zábradlí. Nejcennějším exponátem je originální torzo hlavy Panny Marie ze strženého sloupu, zapůjčený pražským Lapidáriem. Dále první odlitek originálních dílů sloupu, model sloupu od akademického sochaře Karla Kronycha a Miroslava Krátkého v měřítku 1 : 10, který byl zhotoven pro třetí výstavu, konanou v roce 1998 v Praze na Stahově. Dalším exponátem, který vzbudil velkou pozornost je kopie gotického deskového obrazu Panny Marie Rynecké od neznámého malíře z počátku 15. století, před kterým se Pražané modlili při obléháni Prahy Švédy v roce 1648. Po vybudování Mariánského sloupu byl vložen do duté části spodní architektury. Je nazýván druhým Palládiem země České. Tuto kopii nechal zhotovit člen Grémia Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu Václav Dajbych.

Na výstavě lze zakoupit bibliografické vydání Pražské legendy od Václava Renče, publikaci Praha, Mariánský sloup, Cesta kamene 1. a 2., pohlednice vydané Společností a malé modely Mariánského sloupu.

Doporučujeme všem tuto výstavu navštívit. Připojujeme několik snímků z vernisáže výstavy.