Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ustavena Odborná komise pro církevní dějiny

18. 8. 2017

Na návrh Ekumenické rady církví a České biskupské konference, byla v dubnu 2017 ustavena Odborná komise pro církevní dějiny 17. století.

Jejím úkolem bude vyvrátit různé představy o éře po bitvě na Bílé hoře v roce 1620. Můžeme konstatovat, že minulé a často i současné různé vidění a výklady této části našich dějin zatěžuje náš současný život a komplikuje vzájemnou spolupráci. Členy komise byli jmenováni: předseda ekumenické rady církví a synodní senior Českobratrské církve evangelické Daniel Ženatý, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, sekretáři České biskupské konference Stanislav Přibyl a Ekumenické rady církví Petr Vinš. Dalšími členy komise jsou dva historici.  Jeden za katolíky – Tomáš Parma přednášející na Cyrilometodějské teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a za evangelickou stanu pracovník Historického ústavu Akademie věd České republiky Jiří Just. Počítá se s tím, že počet členů komise se bude na návrh obou stran postupně rozšiřovat o další odborníky na církevní dějiny tohoto období.

Impulsem k vzniku komise je blížící se čtyřsetleté výročí bitvy na Bílé hoře v roce 2020. Tzv. „dobu temna“ chtějí české církve společnými silami znovu prostudovat a posoudit. Období spjaté s povstáním českých stavů, jejich porážkou na Bíle hoře a především následnou rekatolizací platí za jednu z nejcitlivěji vnímaných etap našich dějin. Proto sbor představitelů církví a historiků se poprvé pokusí o společný výklad této éry včetně popsání role tehdejší církve v ní. Smyslem je nabourat zažité představy o době pobělohorské jako o období temna, jež se dodnes vnímá jako jedno z národních traumat.

Generální sekretář české biskupské konference Stanislav Přibyl říká: „Chceme prostřednictvím důkladného popsání bez různých nánosů a snahy porozumět těmto dějinným událostem nalézt mezináboženské porozumění.“

Petr Jan Vinš, generální sekretář Ekumenické rady církví v ČR míní, že: „Komise si klade za cíl překonat některé panující předsudky a nahlédnout toto obtížné období našich dějin s dějinným odstupem optikou smíření.“

 

Výsledky své práce bude komise průběžně hodnotit při kolokviích, která se budou konat každý rok. Na završující konferenci, která se má konat v roce 2021, naváže ekumenická bohoslužba s důrazem na vzájemné porozumění mezi církvemi.

 

Věřme, že výsledky práce této odborné komise pro církevní dějiny 17. století přinesou do naší často bolestně rozdělené společnosti smír, stejně jako dříve ustavená komise husovská.

                                                             PhDr. Karel Kavička

Zdroj:http://www.lidovky.cz/vznikla-komise-pro-dejiny-cirkve-17-stoleti-f24-/zpravy-domov.aspx?c=A170704_103611_ln_domov_jho