Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sloup Panny Marie v Praze požehnán

16. 8. 2020

O svátku Nanebevzetí Panny Marie, byl v sobotu 15. srpna 2020 pražským arcibiskupem Dominikem kardinálem Dukou OP, při velké mariánské slavnosti požehnán obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze.

Lidé z celé republiky, ze Slovenska, Švýcarska a dalších zemí se scházeli na Staroměstském náměstí již brzy ráno. Shromažďovali se kolem obnoveného Mariánského sloupu a obdivovali toto umělecky cenné dílo, která tvoří znovu středobod Staroměstského náměstí.

V 9.00 hodin byl zahájen modlitební předprogram, vedený předsedou národního Fatimského centra v Koclířově Mons. Pavlem Dokládalem. Národní Fatimské centrum v Koclířově slaví v letošním roce 25 let svého působení. Náměstím se rozléhaly modlitby s děkováním i prosbami a zpěvy mariánských písní.

Poutníků stále přibývalo, až zaplnili všechny prostory kolem obnoveného Mariánského sloupu a celé náměstí. V chrámu Matky Boží před Týnem již probíhaly poslední přípravy na slavnou mši svatou. Z důvodu epidemie Coronaviru musel být počet účastníků bohoslužby omezen na maximálně 500 osob a proto nebyl vstup na bohoslužbu volný. V kostele byly čtyři oddělené sektory, všichni účastníci měli roušky.

Aby většina účastníků slavnosti, kteří byli shromáždění na Staroměstském náměstí, se mohla zúčastnit slavné bohoslužby, zajistila Společnost pro obnovu Mariánského sloupu, jako hlavní organizátor akce, osazení dvou velkoplošných obrazovek na okrajích jižní strany náměstí. Hlavním celebrantem byl kardinál Duka spolu s dalšími celebranty, Mons. Charlesem Danielem Balvou, apoštolským nunciem v České republice, opatem Mons. Josefem Michaelem Pojezdným a dalšími členy biskupského sboru, opaty, představenými řádů a velkým počtem kněží z celé republiky. Slavnostní bohoslužby se zúčastnilo i mnoho zástupkyň ženských řeholí, dále zástupci veřejného a politického života (europoslanec Alexandr Vondra, poslanec Karel Schwarzenberg, senátor Jiří Čunek, senátorka Jitka Chalánková, předseda kulturní komise magistrátu hl. města Prahy Jan Wolf, zakládající člen Společnosti hrabě Hugo Mensdorff Pouilly), členové Společnosti a jeho Grémia a zhotovitelé sloupu akademický sochař Petr Váňa, Tomáš Váňa a Hynek Shejbal, kteří přinesli jako svůj obětní dar tři kamenné růže. Jedna je zhotovena z pískovce, druhá z mramoru a třetí ze žuly. Bohoslužbu doprovázel svými zpěvy smíšený pěvecký sbor Notre Dame. hrálo smyčcové filharmonické kvarteto a myslivečtí trubači. Homilii měl otec kardinál. Zatím nemáme k dispozici text homilie. Jakmile bude k dispozici, rádi ho na našich stránkách zveřejníme. Otec kardinál ocenil několik osobností, které se zasloužily o obnovu Mariánského sloupu řády a medailemi.

Po bohoslužbě vyšel průvod na Staroměstské náměstí. Kameníci přinesli kopii obrazu Panny Marie Rynecké, od akademického malíře Radima Klouzy, požehnanou papežem Benediktem XVI. v roce 2009 v Brně. Petr Váňa vložil obraz do sanktuária, malé kaple v podstavci sloupu za potlesku všech přítomných. Pak zazněly projevy. Jako první pronesl svůj projev místopředseda Společnosti PhDr. Karel Kavička, pak starosta městské části Prahy 1 Ing. Petr Hejma, předseda kulturní komise magistrátu hl. města Prahy ing. Jan Wolf a akademický sochař Petr Váňa. Ten požádal otce kardinála o Požehnání sloupu. 

Celá slavnost proběhla důstojně a byla pro všechny účastníky hlubokým zážitkem. Panna Maria bude znovu žehnat nám všem, celé naší vlasti. S pokorou očekáváme, že obnovený Mariánský sloup v srdci naší země, bude počátkem a nastoupením naší cesty k hlubší duchovní obnově našeho národa.

Celou slavnost vysílala TV NOE. Děkujeme. Umožnila tak dalším tisícům lidí doma i v zahraničí se na dálku zúčastnit celé slavnosti. Máme na přímý přenos kladné ohlasy z domova i z ciziny (USA).

                                                                                                  Karel Kavička 

 

FOTO: Josef Čermák.

Postupně budeme zveřejňovat i fotografie od dalších autorů. 

 

Náhledy fotografií ze složky Požehnání Mariánského sloupu