Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

7. 12. 2011

Panna Maria Immaculata – 8. prosince

 Neposkvrněná-[Immaculata] conceptio, neposkvrněné početí    Panny Marie.   

 

 Ve čtvrtek si připomeneme první mariánský svátek v novém církevním roce - Panny Marie Immaculaty.

Její socha je ústřední postavou strženého Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Představuje Pannu Marii podle Zjevení Janova, jako "Ženu oděnou sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy" s tváří obrácenou k nebi, má rozevlátý šat, ruce sepnuté, šlape na hada jako symbol ďábla, obtáčejícího zeměkouli,

Je to základní pravda naší katolické víry, že Maria svým souhlasem k Božímu volání rozhodujícím způsobem poznamenala dějiny spásy. Z toho se o slavnosti jejího neposkvrněného početí z celého srdce radujeme. A tato naše radost má vyústit do vděčnosti a lásky k Matce Boží.

Maria je pro nás nejen sestrou naší víry, ona je Matkou všech věřících, a co více, ona je Matkou Boží a Bohorodičkou. Pius IX. ve svém slavném apoštolském listě Innefabilis Deus, kterým vyhlásil v roce 1854 dogma o Neposkvrněném početí Panny Marie. Výslovně poukázal na její zvláštní postavení a na její božské vyvolení. Maria je mezi všemi tvory jedinečně vyznamenaná. Jak to řekla její příbuzná pod vlivem Ducha Svatého, ona je požehnaná mezi všemi ostatními ženami (srov. Lk 1,42). V tomto smyslu prohlašuje Pius IX. o Marii, že Bůh jí prokázal více lásky než všem ostatním tvorům a našel v ní nejvyšší zalíbení.