Jdi na obsah Jdi na menu
 


První krok k revitalizaci Staroměstského náměstí v Praze

10. 2. 2020

 

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze se stane prvním krokem k revitalizaci celého prostoru Staroměstského náměstí v Praze. Pražský Magistrát ustavil za primátora Pavla Béma odbornou komisi vedenou doc. Jiřím T. Kotalíkem, aby tento návrh připravila. Komise předala výsledek své několikaleté práce vedení hl. města Prahy.

staromak17-1.jpgPředseda odborné komise, historik umění a památkář, emeritní rektor AVU, emeritní Generální ředitel NPÚ, současný předseda její Vědecké rady, člen komise Ministra kultury pro památkovou péči a člen Rady ministra kultury pro vědu, výzkum a vývoj. Pracoval i v pozici předsedy Odborné pracovní skupiny pro revitalizaci staroměstského náměstí a okolí, která připravila závěrečné doporučující stanovisko k obnově sloupu pro Radu i Zastupitelstvo HMP. Jiří Kotalík považuje mariánsky sloup v prvé řadě za urbanistickou památku a podstatnou vizuální dominantu Staroměstského náměstí. „Význam tohoto sloupu je v prvé řadě urbanistický a městotvorný a jeho obnova je významným krokem k rehabilitaci veřejného prostoru, který je dnes dlouhodobě ve stavu zahanbujícího provizoria“.  Nakonec dodává, že podobným způsobem byly bez problémů obnoveny i jiné mariánské sloupy zničené za totality např. v Sokolově, Ostravě či Chomutově.

Jít cestou rekonstrukce je z hlediska památkové metodiky ne zcela běžné, ale možné a přípustné. V zahraničí se takto se sochařskými díly pracuje běžně. Zhotovitelé vždy mluvili o obnově sloupu. V případě staroměstského sloupu jde o rekonstrukci (architektonická část) a kopii (socha madony). 

Jde o veřejný zájem na rehabilitaci hlavního historického náměstí Prahy. A stále by mělo pro volené zástupce platit heslo: "Salus res publicae suprema lex" - Veřejné blaho je zákon nejvyšší. Skutečnost, že památkové hodnoty nebudou dotčeny a že jde o veřejný zájem (tím ochrana kulturního dědictví je) potvrdilo souhlasné stanovisko obou orgánů památkové péče. Nepochybuji o tom, že sloup bude k ozdobě a užitku městu, jeho obyvatel i návštěvníků.

Také restaurátor profesor Petr Siegl zastává názor, že devastace mariánského sloupu vytvořila na Staroměstském náměstí dojem prázdna a přetvořila tento důležitý městský prostor na komerční a politické shromaždiště – ztrácejíc při tom ústřední sochařskou památku, která je typická pro mnoho středoevropských měst.

487709_article_photo_rp4ltmq0_900x.jpgVýsledkem práce zmíněné odborné komise je zpráva, ve které komise navrhuje hl. městu Praze zahájit rekonstrukci tohoto starobylého prostoru obnovou Mariánského sloupu, jehož kopii daruje městu Společnost pro obnovu Mariánského sloupu a byl již během posledních dvaceti let Mariánskou kamenickou hutí, vedenou akademickým sochařem Petrem Váňou zhotoven.

Jako druhý krok doporučuje komise dostavbu zničeného křídla Staroměstské radnice z konce druhé světové války. Navrhuje obnovit jeho podobu ve formě tří středověkých domů.

Dalším krokem by mohla být obnova Krenova domu. Uzavřela by se tak severní strana náměstí.

Na závěr navrhuje komise obnovu Krocínovy kašny.

Tím by se obnova Mariánského sloupu kromě nápravy vandalského činu na počátku vzniku republiky, kromě jejího duchovního poselství mohla stát také prvním krokem k revitalizaci starobylého prostoru v srdci hlavního města Prahy a celé naší vlasti.

                                                                                                       Karel Kavička