Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prosíme, přijďte 3. listopadu na Staroměstské náměstí

25. 10. 2017

Vážení bratři a sestry, milí mariánští ctitelé,

Společnost pro obnovu mariánského sloupu v Praze se na vás obrací s informacemi a naléhavou prosbou. Naše činnost pro obnovu mariánského sloupu začala v roce 1990. Navázali jsme na práci našich předchůdců. Nyní je z mariánského sloupu vyrobena kopie sochy Panny Marie a celá architektura. Také je hotova kopie obrazu Panny Marie Rynecké, umístěného v duté spodní části sloupu. Sochy andělů by měly být dodávány postupně, až na stojící sloup. O povolení postavit znovu sloup na Staroměstské náměstí Společnost žádala od r. 1993. Dne 23. června 2017 bylo zastupitelstvem Prahy 1 zveřejněno, že postavení sloupu je povoleno. Bylo dojednáno, že sloup bude na náměstí postaven v polovině roku 2018, aby byl připraven ke dni 3. 11., kdy bude sté výročí jeho stržení. Proti tomuto rozhodnutí, potvrzenému smlouvou, se postavila skupina lidí, kteří proti obnově stále útočí. Většinou to nejsou lidé věřící, ale odpůrci všeho, co souvisí s katolickou církví. Jejich argumenty a námitky jsou nepravdivé. Výstižně a pravdivě na ně odpovídal v pořadu ČRo Plus dne 2. 10. Prof. PhDr. Jiří Rak a všechny jejich argumenty vyvrátil. Tito lidé podali protestní petici, kterou podepsalo 1048 lidí. Společnost má seznam 15 048 lidí, kteří naopak podepsali petici pro obnovu sloupu. Dne 14. září 2017 od 19 hodin byl tento bod projednáván na pražském magistrátu. Jednání trvalo tři hodiny. Nejdříve se mohli odpůrci i příznivci zapojit do diskuse tříminutovými příspěvky. Potom mluvili zastupitelé. V hlasování zastupitelů byla obnova zamítnuta. Zažili a překonali jsme již během naší práce mnoho překážek, které se zprvu zdály neřešitelné a nepřekonatelné. S Boží pomocí a pod ochranou Panny Marie vždy přišlo řešení, které vše napravilo. Většinou bylo takové, jaké by nás ani nenapadlo. Jsme přesvědčeni, že to byla vždy opravdová Boží pomoc v nouzi nejvyšší. Proto si ani teď nezoufáme a v práci pokračujeme. Věříme, že jestliže si všichni zasloužíme, aby Panna Maria stála ve středu našeho města, tak se to stane, ať by proti tomu bojoval kdokoli. Musíme si to ale zasloužit a vymodlit.

Proto Vás, věřící katolíky a mariánské ctitele vyzýváme: připojte se k nám svými projevy souhlasu s naší snahou. Naši odpůrci tvrdí, že národ je proti. Dne 3. 11. si budeme připomínat 99. výročí stržení sloupu. U základního kamene na Staroměstském náměstí se shromáždíme v 16,15 hod. ke společné modlitbě. V 17 hod. bude v Týnském chrámě sloužena mše sv., před ní ještě modlitba sv. růžence. Pokud chcete vy, pražští i mimopražští věřící, přispět k obnově mariánského sloupu a odčinění zneuctění Panny Marie, které se zde stalo, přijďte na Staroměstské náměstí projevit svůj souhlas s obnovou a projevit svou úctu k Matce Boží. Projevte svůj názor, víru a podpořte naši snahu. Jsme občané této země a máme právo ukázat své názory a víru. Jen proto, že jsme věřící, nemusíme přece trpně ustupovat. Naši odpůrci nám neustále předhazovali, že TGM označil mariánský sloup jako symbol útlaku našeho národa od Habsburků a jejich triumfu. K tomu je třeba dodat, že Habsburkové se na český trůn dostali tím, že v r. 1526 byl Ferdinand I. zvolen českými stavy za českého krále. Volitelů bylo 24 - 22 evangelíků a 2 katolíci. Ještě před smrtí císaře Matyáše (který nastoupil po Rudolfu II.) byl českými protestantskými stavy za českého krále zvolen Ferdinand Štýrský – Ferdinand II. V r. 1620 bylo stavovské vojsko poraženo na Bílé hoře vojskem císařským. Druhý den uprchl český král Fridrich Falcký ze země. Toto všechno jistě byly důvody, pro které by Habsburkové byli mohli postavit v Praze památník své moci a vlády v Čechách. V roce 1648 se osm tisíc Pražanů včetně vojáků po tři měsíce bránilo patnácti tisícům Švédů, kteří Prahu obléhali. Po celou dobu obléhání se Pražané modlili na Staroměstském náměstí u gotického obrazu Panny Marie. Po šťastném konci obléhání se chtěli Matce Boží odvděčit za ochranu. Proto postavili mariánský sloup a do duté spodní části byl viditelně umístěn onen gotický obraz Panny Marie. Postavili jej na místě pranýře, na který r. 1631 přitloukli Sasové k pohanění Staroboleslavské Palladium. Proto není možné mariánský sloup spojovat s nějakým triumfem Habsburků. Bylo to poděkování Pražanů Panně Marii. Na vrcholu sloupu nebyla Panna Maria vítězná, ale Immaculata. To jsou jasná historická fakta. TGM také řekl, že katolíci budou mít v republice tolik práv, kolik si jich vybojují. Proto dejme zde veřejně najevo své názory, svou víru a právo. Naším bojem je modlitba. Prosíme – přidejte se, přijďte a šiřte tuto pozvánku dále. Na vaší účasti, na vašich modlitbách záleží, zda odčiníme pohanu Panny Marie a obnovíme krásné umělecké dílo, které na Staroměstském náměstí citelně chybí. Na nás všech záleží, zda odoláme všem protivenstvím a dílo pro Pannu Marii dokončíme.                                                                   Jan Bradna

 za Společnost pro obnovu MS