Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prohlášení

5. 10. 2017

Příznivcům mariánského sloupu v Praze

a všem slušným lidem

Vážení, Společnost pro obnovu mariánského sloupu pracovala dvacet sedm let na odkazu našich otců a dědů s cílem odčinit potupu učiněnou protináboženskou vrstvou národa Matce Boží. Upřímné „zaplať Pánbůh“ nezištným dárcům, organizátorům, sochařům, kameníkům, právníkům, architektům a všem příznivcům této myšlenky, z nichž mnozí již nejsou mezi námi. Stojíme před cílem. Sloup je hotov, máme stavební povolení a chceme začít s realizací. Vždy jsme se drželi dvou směrů naší práce – duchovního a uměleckého a nikdy jsme nechtěli naši práci politizovat.

Sloup byl vztyčen r. 1650 na památku hrdinství našich otců, kteří Prahu ubránili proti přesile švédských vojsk a na památku uzavření Vestfálského míru. Třicetiletá válka v Praze začala a neúspěšným obléháním města také skončilo válečné běsnění, které prakticky zničilo Evropu.

Nepřátelé této myšlenky však vyvolali 14. 9. 2017 petiční jednání, v jehož rámci připravili hlasování zastupitelstva hl. m. Prahy, aby politicky prosadili kroky vedoucí k vypovězení platně uzavřené smlouvy o výstavbě. Budeme se pochopitelně bránit právní cestou. Nicméně je zde ještě politika, čemuž jsme se vždy bránili. Nenávistné projevy protivníků i z řad zastupitelů hl. města nám však dokázaly, že je musíme brát na vědomí a reagovat na ně. Mariánský sloup není jen otázka Pražanů, ale celého národa. Nyní máme dobrou šanci, pokusme se ji využít.

VOLBY!

Nechceme doporučovat, koho máte volit, ale poradit, koho byste zásadně volit neměli! Máme příležitost, jak těmto stranám zdůraznit, že „katolíci budou mít tolik práv, kolik si jich vybojují“ (citát TGM). Nuže, bojujme u volebních uren, jako naši předkové bojovali na Karlově mostě!

Níže uvedené strany se hlasy svých zastupitelů postavily proti obnově mariánského sloupu! Uvádíme podle frekvence a intenzity nenávistných projevů. Důkaz: návrh usnesení, stenozáznam, hlasování (kdo byl pro, je proti sloupu) Viz: www:marianskysloup.cz.

Zelení: historické a „teologické“ názory předsedy Stropnického neodpovídají pravdě.

Piráti: posměšně navrhují postavit si mariánský sloup v Mariánských lázních, prý to vyjednají.

KSČM: protináboženské projevy a postoje nepřekvapí, jsou stejní jako dříve.

ČSSD: nevyužila příležitosti napravit to, že byla tenkrát iniciátorem stržení.

ANO: i tato strana přijala námitky proti obnově.

 

Rozmnožujte, tiskněte, přeposílejte všem!!!

Za Společnost pro obnovu mariánského sloupu.

Václav Dajbych, předseda                                                    Ing. Karel Kloud, místopředseda