Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přednáška Jana Bradny ve farní Akademii v Praze-Lhotce

2. 12. 2013

Převzato z Věstníku lhotecké farnosti č. 12/2013, str. 17, 18.

 
Na listopadové farní akademii, která se konala, v den oslavy posvěcení našeho kostela, přednášel akademický sochař a restaurátor Jan Bradna o „Obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí“.
Připomeňme, že to byla jeho již čtvrtá přednáška v průběhu posledních devíti let (r. 2005, 2006, 2008 a 2013), ve které nás – v rámci farních akademií – seznamoval s postupem obnovovacích prací, s historií stržení sloupu, dále s problémy skupinky sochařů a se zanícením všech, kdo obnovu sloupu vzali na svá bedra. Jedním z nich byl a stále je akademický sochař Jan Bradna, který od roku 1997 předsedal Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu (ze zdravotních důvodů se této funkce nyní vzdal) a rovněž je jedním z autorů publikace o Mariánském sloupu.
dsc00053.jpgV úvodu přednášky jsme byli seznámeni s krátkým „curriculum vitae“ sochaře Jana Bradny, z něhož vyplynulo, že jeho kontakty na náš kostel mají již mnohaletou tradici, Jistou dobu bydlel na sídlišti Novodvorská, znal se s P. Rudolfem i s tvůrcem naší křížové cesty sochařem Karlem Stádníkem, řadu archivních materiálů získal od naší farnice pí. Kocmanové atd. Mimo jiné, absolvoval studium na Filozofické fakultě UK v oboru restaurátorství a křesťanská ikonografie a toto studium zakončil diplomovou prací na téma historie mariánských sloupů u nás i v jiných zemích.
Mariánský sloup na Staroměstském náměstí stál přesně 268 let a 34 dnů, z toho tři roky vedle pomníku Mistra Jana Husa, který, jak je známo, byl sám ctitelem Matky Boží. Prakticky ihned po skončení 1. světové války byl ustaven spolek pro obnovu mariánského sloupu a byly vyhlášeny sbírky s cílem získat potřebné finanční prostředky. Je historickou skutečností, že nakonec byla z části těchto prostředků financována výstavba celkem 11 kostelů v okrajových čtvrtích Prahy, mimo jiné i náš kostel. Po skončení 2. světové války se snahy o obnovu opět dostávají do popředí zájmu řady katolických organizací, a to nejen u nás, ale i v zahraničí – známá je socha Panny Marie přivezené po sametové revoluci z USA a postavené v zahradě Strahovského kláštera.
 U nás vše skončilo rokem 1948–1950. Teprve po více než 40 letech, konkrétně v roce 1990, se ustavuje Společnost pro obnovu mariánského sloupu a od roku 1998 sochař Petr Váňa spolu s pěti dalšími kameníky, resp. s Mariánskou kamenickou hutí, vytvářejí zadarmo věrnou kopii původního sloupu. Mnoho studií doprovázelo a stále ještě doprovází jejich tvorbu. Původní lom již neexistuje, proto bylo problémem získat vhodný kámen. Nakonec byl pískovec na vlastní sloup dovezen až z Indie a další kameny z Itálie a z lomu od Náchoda.
Před prací celé Společnosti, je třeba smeknout. V současné době spějí práce již do finále. Hotova je vlastní socha P. Marie, stojí již řadu let u bočního vchodu do Týnského chrámu, dále kopie obrazu P. Marie Rynecké a dalších částí celého sousoší. Hotovi nejsou ještě andělé. Z důvodů ztráty jejich částí existují určité pochybnosti o tom, jak skutečně vypadali. Předpokládá se, že budou dokončováni postupně tak, aby celková kompozice sousoší byla pokud možno historicky věrná. Podstatné je, že dnes existuje již zcela reálná naděje, že v příštím roce na podzim bude sloup na původním místě znovu instalován, neboť bylo dosaženo nejen toho, že kamenicko-sochařské práce jsou před dokončením, ale i toho, že Magistrát hl. města Prahy pod vedením MUDr. Svobody dal s jeho instalací konečně souhlas. I když se zvedla vlna dalšího odporu iniciovaná Jazzovou sekcí, jejíž někteří členové prokazují hrubé historické neznalosti. Doufejme, že tentokrát se dobré dílo podaří zdárně dokončit.
Přednáška byla zakončena promítáním fotografií zachycujících sloup jak před, tak i po zbourání, ale i práce na jeho obnově. Téměř zaplněná lhotecká kaple odměnila přednášejícího potleskem. Děkujeme všem, kdo podporují obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí modlitbou či finančně.
Karel Štamberg
Eva Kocmanová, foto