Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na pietní a modlitební shromáždění

13. 10. 2018

Pietní a modlitební shromáždění

ke 100. výročí

stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

Zveme všechny členy a příznivce obnovy Mariánského sloupu

k účasti na pietním a modlitebním shromáždění,

které se bude konat u Základního kamene Mariánského sloupu

 na Staroměstském náměstí v Praze

dne 3. listopadu 2018

 po celý den

v době od 10.00 do 22.00 hod.

 

15.00 hodin se bude konat Výroční schůze Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze

 v refektáři kláštera Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou v Platnéřské ulici č. 4.

Po jejím skončení bude v době od 16.30 hodin pietní vzpomínka

 u Základního kamene na Staroměstském náměstí.

Pak se bude konat 

Smírné procesí Staroměstským náměstím.

17.30 hod. bude modlitba růžence v chrámu Matky Boží před Týnem.

18.00 hodin bude obětována pontifikální mše svatá, celebrovaná generálním vikářem Arcibiskupství pražského,

J. E. biskupem Mons. ThLic. Ing. Zdenkem Wasserbauerem

za obnovu Mariánského sloupu a všechny živé i zemřelé příznivce obnovy sloupu a jejich rodiny.

Po mši svaté půjde shromáždění průvodem k nové soše Panny Marie, kde bude pobožnost spojená s modlitbou litanie Loretánské.

Pak bude možno obětovat modlitby

 u Základního kamene Mariánského sloupu až do 22.00 hodin.

PROCESÍ STAROMĚSTSKÝM NÁMĚSTÍM V PRAZE

Smírné procesí a modlitby na Staroměstském náměstí města Prahy je konáno proto, že toto místo se stalo dějištěm rozhodujících událostí české státnosti. Chceme přednést děkovné modlitby za to, že český národ byl od počátku utvářen duchovními hodnotami a mravními zásadami křesťanské víry, kterou zvěstovali sv. Cyril a Metoděj na Moravě, kterou přenesla do Prahy sv. Ludmila, pro jejíž šíření v Čechách byla umučena a na které sv. Václav, budoval českou státnost až k prolití krve. Na tomto místě si vyprosili Pražané mimořádnou a zázračnou pomoc Panny Marie v době, kdy švédská vojska na podzim roku 1648 vydrancovala Pražský hrad a pokusila se dobýt Staré a Nové Město pražské. Na poděkování za ubránění města Pražané zbudovali mariánský sloup v centru města na Staroměstském rynku. Ne jako symbol vítězství ale na poděkování za pomoc a ochranu v nejvyšší nouzi.  Mariánský sloup byl postaven na Staroměstském náměstí záměrně na místě, kde stával po staletí pranýř a popraviště, kde byli popraveno dvacet sedm vůdců stavovského povstání. Vzhledem k přítomnosti sochy Panny Marie byla zbořena šibenice a od té doby se zde nepopravovalo. Matka Boží na tomto místě pranýřování a popravování vyprošovala smír a odpuštění mezi znesvářenými stranami. Postavením sloupu se pražské popraviště proměnilo v místo kultu, úcty a modlitby. Stal se a byl považován také za duchovní střed celé válkou zničené Evropy a vyjadřoval naději do budoucnosti. Na staroměstském náměstí, v blízkosti sloupu Panny Marie byl zbudován pomník Mistra Jana Husa, symbol protestantské reformační tradice. Na tomto místě byl dne 3. listopadu 1918 stržen mariánský sloup, ke kterému po staletí přistupovali Pražané a poutníci z celé země s bázní a  úctou. Tento čin šokoval mnoho upřímných katolíků a v podstatě byl předzvěstí protikatolických režimů 20. století. Právě na tomto náměstí dne 25. února 1948 bylo ohlášeno vítězství komunistické moci a nastolení totalitního režimu. Procesím navazujeme na tuto tradici a modlitbami chceme vyprošovat v úctě k víře našich předchůdců a v respektu k víře současníků obnovu mariánského sloupu, aby se stal znamením duchovního smíření různých vyznání a vyprošovat požehnání městu a pokoj české zemi. Smírným procesím chceme prosit, aby křesťané různých tradic dali všechny své síly k mravní a duchovní obrodě českého národa.

  P.ThDr. Jiří Koníček, iniciátor a duchovní doprovod