Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pozvánka na Mariánskou pouť Prahou 2015

29. 4. 2015

MARIÁNŠTÍ CTITELÉ V PRAZE A MATICE CYRILOMETODĚJSKÁ V OLOMOUCI

ZVOU VŠECHNY KŘESŤANY A LIDI DOBRÉ VŮLE 

 

V SOBOTU, DNE 23. KVĚTNA 2015 DO PRAHY NA

MARIÁNSKÁ POUŤ PRAHOU

S PALLADIEM PANNY MARIE RYNECKÉ

ZA MÍR A POKOJ VE SVĚTĚ A OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE

PROGRAM POUTI

11.30 – 11.45 KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STRAHOVĚ:

                              Litanie k českým patronům

12.00 – 12.15 SOCHA PANNY MARIE Z EXILU V ZAHRADĚ PREMONSTRÁTŮ:

                              Anděl Páně a pobožnost k Panně Marii

13.00 – 13.45 KOSTEL SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V NEMOCNICI POD PETŘÍNEM:

                               Mše svatá za mír ve světě a pokoj ve vlasti

14.00 – 14.15 KOSTEL PRAŽSKÉHO JEZULÁTKA:

                              Pobožnost a zasvěcení rodin Pražskému Jezulátku

14.15 – 14.40 technická přestávka

14.40 – 14.50 KARLŮV MOST, ZASTAVENÍ U SOCHY SV.JANA NEPOMUCKÉHO:

                              Modlitba za smír a vzájemnou toleranci

15.00 – 15.15 KOSTEL SV.FRANTIŠKA – U KŘIŽOVNÍKŮ:

                              Modlitba - korunka k Božímu milosrdenství

15.30 – 15.45 KOSTEL SV.JILJÍ -DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER:

                              Modlitba k sv. Václavu, sv. Vojtěchu, k bl.císaři Karlu,.

                              Informace o přípravě stavby obnoveného sloupu

16.00 – 16.10 ZASTAVENÍ NA MÍSTĚ STRŽENÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ :Smírná modlitba za obnovení Mariánského sloupu,

16.15 – 16.25 Zastavení u Panny Marie v koutě u Týnského chrámu

16.30 – 17.00 CHRÁM MATKY BOŽÍ PANNY MARIE PŘED TÝNEM:

                              pobožnost k Panně Marii Rynecké, litanie k Božímu milosrdenství před                                                vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.

Pouť je pořádána s vědomím a požehnáním arcibiskupa pražského a primase českého Dominika kardinála Duky. Procesí je doprovázeno knězem. Jedná se o nábožensko-historické procesí s návštěvou pražských kostelů. V procesí bude neseno Palladium Evropy - obraz Panny Marie Rynecké, milostná soška Pražského Jezulátka a doprovázeno korouhvemi s obrazy svatých a patronů Zemí českých. Průvod je povolen Magistrátem hl.m.Prahy