Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová publikace o mariánském sloupu

9. 9. 2008

„Abychom mohli vybřednout z hříchu,

vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji.

Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu,

která je větší než všechna chvála?

 

Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu,

kterou pozdravil anděl,

kterou Syn uctivě poslouchal,

jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět…

 

Máme k ní tedy přistupovat s bázní

a s úctou a chválit ji.

Jestliže spravedliví nejsou hodni,

jak budou hodni hříšníci?

 

A přece by ani spravedliví,

ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.

Neboť v ní je všechna milost Otce, Syna i Ducha svatého,

je v ní plnost milosti pro ni samu i milost,

která se vylévá na nás“.

 

                                                                    Mistr Jan Hus (Fol. 69b n)

Nová publikace

 

Historická společnost Starý Velehrad se sídlem na Velehradě vydala začátkem května t. r.  novou publikaci s názvem: „PRAHA, mariánský sloup na Staroměstském náměstí“. Je to již  42. svazek edice Církevní památky.

Napsali ji akademický sochař a restaurátor Jan Bradna a PhDr. Karel Kavička. Publikace vychází k devadesátému výročí stržení mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Tato smutná událost se odehrála po rozpadu Rakouska–Uherska, o první neděli nového státu - Československé republiky, v podvečer dne 3. listopadu 1918.

Autoři připomínají veřejnosti historii mariánského sloupu, který byl jedním z prvních v Evropě a zahájil důležité období českého baroka. Četba vede k zamyšlení nejen nad osudy tohoto krásného díla, ale také nad smyslem našich národních a náboženských dějin. Doba pobělohorská rozhodně nebyla dobou „temna“, ale dobou návratu do Evropy, dobu národního obrození, které přineslo rozkvět kultury, umění, architektury, jazyka.

Publikace má šedesát stran textu. Obsahuje podrobný výčet všech iniciativ na obnovu sloupu od doby jeho stržení až do současnosti. Jsou v ní zveřejněny výsledky práce Mariánské huti, vedené akademickým sochařem Petrem Váňou, od zhotovených jednotlivých dílů sloupu až po dokončenou kopii sochy Panny Marie Immaculaty.

Všechna tato práce mohla být vykonána jen díky dárcům z domova i ze zahraničí. Naši krajané, zejména z  USA a Kanady, ale také ze Švýcarska činnost Společnosti soustavně podporují. V roce 1993 jsme od nich přijali velký dar v podobě sochy Panny Marie z exilu, kterou nechali zhotovit v 50. letech minulého století v Římě a která čekala na svůj příchod do Prahy celých 38 let.

„Chceme následovat jejich příkladu, kdy naši krajané v nejhorších letech, krátce po únorovém puči 1948, kdy ani největší optimisté nemohli doufat v brzký pád totalitního režimu, uskutečnili v cizině to, co doma nebylo možné a sochu Panny Marie v krátké době postavili na půdě benediktinského opatství v Lisle u Chicaga. Byl to pro ně symbol jak jejich lásky k domovu, tak i víry a naděje, že všichni – jejich Ochránkyně, i oni sami se dočkají dne, kdy budou opět spolu ve svobodné Praze. Jejich přání – když na ten okamžik museli čekat téměř čtyřicet let – se jak víme, nakonec splnilo, a to s velkou slávou. Ani nám nemůže nikdo zabránit, abychom sloup postupně neobnovili. Jsme totiž přesvědčeni, že duše národa, dnes zdevastovaná padesáti lety nesvobody, konečně pochopí, že tento monument nesymbolizuje ani porážku na Bílé hoře, ani habsburskou nadvládu, ale smíření a křesťanské tradice Evropy. A navíc bude ozdobou náměstí a celé Prahy“. (Z Prohlášení Společnosti z 3. 11. 1995).

Krajané z celé Ameriky k Panně Marii každoročně putovali a modlili se za naši svobodu. Pokračovali také v tradici přerušených velehradských Unionistických sjezdů.

Publikace obsahuje řadu dobových vyobrazení sloupu na rytinách a fotografiích. Má barevnou přílohu. Byla požehnána při mši svaté v basilice Nanebevzetí Panny Marie v Praze na Strahově dne 3. 5. 2008 opatem strahovského kláštera P. Michaelem Josefem Pojezdným, OPraem., čestným předsedou Společnosti.

Pro letošní rok připravuje Společnost řadu dalších akcí, které vyvrcholí uspořádáním valné hromady, která se bude konat ve výroční den stržení sloupu, dne 3. listopadu 2008 v Praze. Pak bude následovat vzpomínková pobožnost u základního kamene sloupu na Staroměstském náměstí, mše svatá u Panny Marie před Týnem a nakonec průvod k obnovené soše Panny Marie, se závěrečnou  mariánskou pobožností.

Tuto publikaci si můžete zakoupit v prodejnách Matice Cyrilometodějské v Olomouci a v prodejnách Karmelitánského nakladatelství.

Můžete si ji také objednat e-mailem na naší adrese: mariansky.sloup@post.cz. Publikaci Vám zašleme poštou na dobírku. Cena bude 100,-Kč + poštovné.

 

Náhledy fotografií ze složky Vydavatelská činnost