Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otevřený dopis kazateli Pavlu Černému

22. 1. 2020

             V neděli dne 19. ledna 2020 odvysílal Český rozhlas Pus rozhovor s pražským arcibiskupem kardinálem Dominikem Dukou a kazatelem Jednoty bratrské a bývalým předsedou ekumenické rady církví v České republice Pavlem Černým. Tento rozhovor byl přerušen odchodem pana kardinála po bezprecedentním vyjádření kazatele Černého o Matce Boží Panně Marii. Tento účastník rozhovoru nejen dehonestoval Pannu Marii, ale zdiskreditoval i celé  své minulé působení v ekumenické radě církví. 

             Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze oceňuje otce kardinála za jeho odmítavý postoj k Černého nehoráznému osočování Panny Marie a vyjadřuje mu tímto své poděkování. Místopředseda Společnosti akademický sochař a restaurátor Jan Bradna napsal kazateli Černému otevřený dopis, který zveřejňujeme.

Vyjádření k nedělnímu rozhovoru  kardinála Dominika Duky a

 kazatele Pavla Černého, který moderovala Eva Hůlková

 na stanici ČRo Plus v pořadu Vertikála

 

Adresováno Dr. Pavlu Černému, kazateli Jednoty bratrské

V neděli večer jsem vyslechl záznam Vašeho rozhovoru s kardinálem Dukou. K některým Vašim výrokům se chci vyjádřit. Jsem zakládajícím členem Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí od roku 1990. Třináct let jsem byl jejím výkonným předsedou, nyní jsem místopředsedou. Snad uznáte, že znám lidi, kteří o obnovu sloupu usilují, lépe než Vy. Nevím, proč mícháte činnost strany Koruna česká se snahou o obnovu sloupu. Nesleduji, zda a kdo je případně jejím členem, ale politická příslušnost se u nás nekádruje. Také s činností Společnosti vůbec nesouvisí. Kardinál Vlk byl k obnově mariánského sloupu zdrženlivý, ale nikdy nebyl proti. Důvod jeho zdrženlivosti byl dán tlakem evangelických církví na jeho osobu v této věci. Ale on osobně vyjednal naši návštěvu u tehdejšího ředitele Národního Muzea Dr. Strouhala, abychom směli odformovat originál sochy Panny Marie v lapidariu a na odlitku mohli sochu rekonstruovat podle fotografií části, která chybí. Následně byla socha podle tohoto modelu vysekána. Později pan kardinál sám žádal, aby mohl celebrovat mši svatou v chrámu Matky Boží před Týnem, která je každoročně 3. listopadu obětována za obnovu mariánského sloupu. Sochař Petr Váňa si nic nevymýšlí. Nikdo z vás není informován a vůbec neví, jak se taková práce dělá. Všechno bylo prováděno podle bohaté fotografické dokumentace a studia dvou dalších soch Immaculaty od Jana Jiřího Bendla a jeho dalších soch. Veškerou dokumentaci a podklady pro rekonstrukci a obnovu jsem shromažďoval já. Po praktické stránce jsem obor sochařství a restaurování soch vystudoval na AVU, po teoretické stránce na FF UK.

Práce na obnově mariánského sloupu není výsledkem nějaké fantazie, ale odborné práce vedené podle přísných pravidel restaurování památek dle relevantních podkladů. Rozsáhlou a pečlivě provedenou dokumentaci můžeme předložit. Umělečtí historikové, kteří podepsali citovaný dopis proti obnově sloupu o naší práci vůbec nic nevědí a nyní s rozčarováním zjistili, že už je rekonstrukce hotova i bez jejich účasti. Stále jsme vyzývali, aby se odborníci připojili nebo se k práci během jejího průběhu vyjadřovali. Když Petr Váňa sekal sochu Panny Marie, pozval jsem písemně přes dvacet památkářů a historiků umění, aby přišli a sochu si prohlédli. Přišli dva. Navrhl jsem uspořádat konferenci. Vyzval jsem písemně jmenovitě asi dvacítku odborníků. Odpověděli dva, ostatní vůbec nereagovali. Názor, že kopie je „pouhá napodobenina“, která už nemá uměleckou hodnotu, byl zastáván asi tak do 2. světové války. Potom už bylo nutné přijímat kopie jako plnohodnotná díla, která z různých důvodů zastupují originál na původním místě. Mimo jiné, Betlémská kaple je od základů nově postavena v letech 1949 – 52 po rozboření činžovního domu, který stál na jejím místě. Je to úplná novostavba a je přijímána jako vážený historický prostor. Roku 2007 se konala konference ICOMOS, kde bylo ustanoveno pět bodů, které musejí být splněny, aby bylo možno neexistující památku obnovit. Snaha o obnovu mariánského sloupu všechny tyto požadavky splňuje. V roce 2013 Společnost podala na pražský magistrát žádost o závazné stanovisko s bohatou písemnou i fotografickou dokumentací. Žádost byla přijata  a magistrát vydal v roce 2014 závazné stanovisko, tj. souhlas s předloženým návrhem práce.

Vaše výroky by se snad daly omluvit Vaší neodborností a neznalostí. Ale říci o Panně Marii, že je to žena, která dělá zlé věci, vede boj, zabíjí a vraždí, je neuvěřitelné a neomluvitelné. To si snad ještě nikdo nedovolil říci. Proto souhlasím, že pan kardinál rozhovor přerušil a odešel. Za jeho mužné chování jsme mu také poděkovali. V jedné modlitbě k Panně Marii se také říká:

 „Vypros mi trpělivost, kterou ty jsi osvědčila už při útěku před Herodem a později pod křížem, a kdy se naopak mám zlu statečně vzepřít.“

Přeji Vám vše dobré a hlavně poznání, že víra je v prvé řadě láska a ne nenávist.

 

                                                                        Jan Bradna

                                                            akad. sochař a restaurátor,

                        místopředseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu

                                           na Staroměstském náměstí v Praze

 

P. S. : K dopisu dvaceti šesti historiků umění jsem se již v minulém roce vyjádřil a podrobně popsal technologii, metody a postupy prací.