Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ocenění pro Petra Váňu

13. 7. 2016

Akademický sochař Petr Váňa obdržel při příležitosti konání letošní Národní pouti na Velehradě významné ocenění. Konference biskupů České republiky mu udělila Řád sv. Cyrila a Metoděje za celoživotní uměleckou tvorbu, jeho sochařská a restaurátorská díla.

Společnost pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze, jejímž je Petr Váňa dlouhodobým spolupracovníkem na díle obnovy Mariánského sloupu v Praze, umělci touto cestou blahopřeje. Petr Váňa je vedoucím Mariánské kamenické huti, která během několika roků práce zhotovila celou architekturu Mariánského sloupu. Petr Váňa zhotovil sochu Panny Marie Immaculaty, která čeká na svůj návrat na Staroměstské náměstí u bočního vchodu do chrámu Matky Boží před Týnem.

Petr Váňa říká: "Kamenosochařství je způsob života. Vysekat sochu do bloku kamene trvá velice dlouho a sochař se nesmí splést.
To je potřeba přijmout. Potom je svět sochařství krásný".

Životopis

Petr Váňa vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na střední umělecko-průmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 byl přijat na Akademii výtvarných umění v Praze a v roce 1990 diplomoval. Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). Od roku 1997 pracuje na obnově Mariánského sloupu pro Prahu.

V soucasné době se věnuje převážně volné tvorbě. Svá díla vystavuje na individuálních a kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České Republiky. Zúčastnil se několika sympozií. Je organizátorem Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například: Mezinárodní sochařská skupina Five sculptors, nebo projekt Jižní ateliér.

Z vlastní sochařské tvorby je možné uvést:

 • Návrh kaple Svatého Kříže v Berouně, mramor, dřevo 1991.
 • Kamenný oltář, ambon, sedes pro Kostel sv. Karla Boromejského v Praze v Nemocnici Pod Petřínem, slivenecký mramor a mramor Botticino 1994.
 • Kamenný oltář, sedes a kropenku a sochu Krista pro kostel sv. Bartoloměje v Praze v Bartolomějské ulici, carrarský mramor 1998.
 • Kamenný oltář pro rotundu sv Petra a Pavla na Budči, opuka 1994. interiér nové kaple v klášteru Kapucínů na Loretánském náměstí, opuka 1997.
 • Kamenný oltář pro kostel sv Bartoloměje v Zábřehu na Moravě, mramor Boticcino, Rosso Alicante, lipové dřervo.
 • Kamenný oltář, sedes, ambon, pro kapli kněžského domova ve Staré Boleslavi, mramor Boticcino 1994.
 • Památník politickým vězňům u lomu na Mořině, Slivenecký mramor 2001. Kamenná kašna v Řevnicích, Slivenecký mramor 1994.
 • Křížová cesta v kapli řádu Boromejek v Praze na Petříně Kamenný oltář a ambon pro kostel sv. Kateřiny v Mladých Bukách, Slivenecký mramor, 2002.
 • Kamenný oltář pro kapli komunitního centra v Nových Butovicích v Praze, opuka, 2003.
 • Nový kamenný oltář, ambon a vitráž pro kostel sv. Rocha v Praze, mramor Boticcino, 2005 - 2006.
 • Socha Panny Marie pro Nezabudice, pískovec Libná, 2005.
 • Socha Madonny pro řád Boromejek v Římě , mramor Boticcino, 2006.
 • Socha Imaculatty pro Černošice ze sliveneckého mramoru 2007.
 • Mariánský sloup pískovec Vitorchiano, pískovec Peperino, Itálie 2008.
 • Socha Vzkříšení – náhrobek z carrarského mramoru Rakovník 2008.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon, sedes a svatostánek pro kostel svatého Fabiána a Šebestiána v Drozdově 2009.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon, sedes pro kostel Povýšení Svatého Kříže v Hustopečích nad Bečvou 2010.
 • Návrh nové kaple pro sestry Premonstrátky na Svatý Kopeček u Olomouce - realizace kamenného oltáře, ambon, sedes, svattostánku, vitráže, kropenky 2007 – 2010.
 • Návrh a realizace kamenného oltáře, ambon a křtitelnice pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Černošicích 2008 – 2012.
 • Návrh a realizace pamětní desky profesora Kubálka pro školu ve Všenorech, nerez, 2012.
 • Fontána se sochou Panny Marie nad Vltavou uprostřed rajského dvora kláštera sester Trapistek v Poličanech, žula Mrákotín a mramor Carrara 2011 – 2012.
 • Návrh a realizace sochy Svatého Jana Nepomuckého pro Kaceřovský mlýn, trachyt, 2012.
 • Socha Setkání Svatého Jana Nepomuckého s Andělem – božanovský pískovec, Slapská přehrada 2012.
 • Fontana v Římě pro kolej Svatého Jana Nepomuckého, mramor Carrara a bronz, 2012.
 • Sousoší Cyrila a Metoděje pro Moutnici u Brna, řecký mramor Kozanis 2012 – 2013.
 • (Převzato z webu: marianskysloup.info.cz)