Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novéna k návštěvě Svatého otce Benedikta XVI.

7. 9. 2009
Pastýřský list k zahájení novény.(Výtah)
 
Bratři a sestry,
návštěva Svatého otce Benedikta XVI. se již velmi přiblížila. Zveme Vás k novéně, devítidenní modlitbě a závěrečné duchovní přípravě na setkání s hlavou naší církve.
 
Novéna je vyhlášena na dobu od 8. do 16. září. Začne na svátek Narození Panny Marie a skončí na svátek sv. Ludmily. Obě dvě ženské postavy, Panna Maria a sv. Ludmila, mají jednu společnou vlastnost. První z nich je branou, kterou k celému lidstvu přišel Boží Syn. Panna Maria stojí u počátku nové éry, éry Evangelia. Druhá stojí u počátku nové éry dějin v životě našeho národa. Sv. Ludmila přijala zvěst svatých Cyrila a Metoda, kteří otevřeli život z Evangelia našim předkům a celému Slovanstvu. Vložme tedy svou touhu po obnově tohoto daru do jejich ochrany.
 
Do času novény spadají též svátky Povýšení svatého Kříže a Sedmibolestné Panny Marie. Svatý Kříž je zároveň znamením, které vyjadřuje naši identitu, a jeho smysl jsme si chtěli více ujasnit a připomenout.
 
V úvahách, které vedeme, jsme přemýšleli o dvou trojicích. Trojice Božích darů, které nazýváme božskými ctnostmi, tvoří přímo v nás opěrné body křesťanské osobnosti, která se přímo vztahuje k Bohu. Ten, i když jediný, žije v trojici osob. Člověk víry, naděje a lásky je vskutku člověkem k obrazu Božímu. Je člověkem, jakého měl Bůh na mysli, když ho stvořil. Naše víra se obrací k Otci, naší nadějí je Zmrtvýchvstalý Kristus, naše láska je plodem Ducha Svatého, který je vylit do našich srdcí. Náš život se tak stává novým, jiným, silnějším a krásnějším. Jestliže ve víře posloucháme Otce, pevně důvěřujeme v jeho Syna, našeho Pána Ježíše Krista, a milujeme láskou Ducha Svatého, stáváme se opravdovými lidmi.
 
Úvahy o víře, naději a lásce nás přivádějí k poznání, v čem spočívá lidská důstojnost. I ta stojí na jisté trojici. Mnozí nám dají za pravdu, když řekneme, že spočívá na lidské svobodě. Ta ovšem přichází jen tam, kde je vnitřní kázeň. Slovo kázeň se už lidem líbí méně, ale my o ni budeme usilovat, i když je to těžké. Mnozí budou souhlasit, když řekneme, že spočívá v rozumnosti, ale nebudou ji chtít uplatňovat, když by to mělo pobourat jejich lživé sny a ukázat jim reálný stav věcí. Určitě nám přitakají, když řekneme o lidské důstojnosti, že jejím vrcholem je láska, ale nebudou chtít převzít zodpovědnost za dobro druhých, bez které se láska rychle mění v sobectví nebo i loupežné násilí.
 
Svět a možnosti lidské společnosti se rychle vyvíjejí. Vstupujeme do světa nových možností a to, podle našeho soudu, vyžaduje trochu jiné, zralejší lidi, lidi ukázněné, rozumné a zodpovědné. Nová doba klade před lidskou společnost velké a nové úkoly a ty žádají nové lidi. V žádném případě nejsme jediní, kdo si to uvědomují a chtějí pro to něco udělat. Po tomto zralém lidství touží mnoho lidí, ale často si nevědí rady. My víme dobře, že první, čeho je třeba, je pracovat na sobě, a máme k tomu nejen potřebné předpoklady, ale i Boží pomoc. Neukážeme-li cestu, nepozdvihneme-li se z únavy a mravní defenzivy, těžce se proviníme. Zlo dnes útočí na lidskou důstojnost, na samu podstatu lidství. Chce z lidí udělat bezduché otroky konzumních systémů, kteří se změní v šelmy a vytvoří na zemi peklo. Stůj co stůj tomu chceme zabránit. S Boží pomocí se to podaří, vždyť, jak říká verš žalmu: Když Bůh v své síle povstane, dav nepřátel se rozvane. (Ž 68,2-3) Buďte proto dobré mysli. Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? (Řím 8,31) Se sv. Pavlem opakujeme: Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!...Pán je blízko. (Fil 4,4-5).
 
Za to prosme v novéně, kterou začneme toto úterý.
 

Tak žehnáme Vám, Vašim rodinám a přátelům, tak žehnáme celé naší vlasti. 

Vaši biskupové z Čech a Moravy

 

Náhledy fotografií ze složky Papež Benedikt XVI.