Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mariánský sloup v době 100. výročí jeho stržení

3. 8. 2018

V letošním roce si připomínáme již 100. výročí stržení Mariánského sloupu. Události smutné, nešťastné, plné omylů, ukázky řešení problémů nevědomostí a silou, štvaním, nenávistí, nekulturností a nepochopením.

Za těch sto let a zvláště v posledních tří desetiletích jsme, zdá se, udělali významný pokrok nejen v pochopení příčin onoho činu, ale i smyslu našich národních i náboženských dějin, které s tímto činem úzce souvisejí směrem k vzájemnému pochopení, odpuštění, smíru a budoucímu směřování.

Snad již nejsme v zajetí tzv. „Jiráskovského“ chápání novodobých dějin našeho národa a nevnímáme dobu po třicetileté válce jako období „temna“ jak byl častý názor v první polovině minulého století a jak nás to učili v komunistických školách, ale můžeme říci, že celé národní obrození, záchrana českého jazyka by se nekonala, kdyby se klíčové události našich dějin vyvinuly jinak, než se ve skutečnosti odehrály.

Jsou námitky, že socha Mistra Jana Husa nemůže stát vedle sochy Panny Marie z důvodů náboženských a ideových.

Důkazem toho, že by naopak měly stát blízko sebe v samém středu naší země je modlitba, kterou Mistr Jan Hus ke cti Matky Boží složil.

Mariánský sloup byl na Staroměstském náměstí o 265 let dříve než sousoší Mistra Jana Husa. Společně tam obě monumentální díla stála déle než tři roky.

Pomník Mistra Jana Husa Šaloun komponoval k monumentální vertikále Mariánského sloupu záměrně jako výraznou horizontálu. Nepřítomnost protiváhy Mariánského sloupu výrazně narušuje kompoziční umístění Husova pomníku.

Proto obnova Mariánského sloupu nenaruší ani výtvarnou kompozici Staroměstského náměstí ani duchovní vztahy těchto děl, ale naopak dodá náměstí její chybějící prvek, střed, vertikálu.

Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze usiluje o to, aby tato obnova byla dílem celé země i národa, aby každý věřící i každá farnost měla možnost se na tomto celonárodním díle podílet a přitom, aby tato účast byla adresná a kdykoli doložitelná pro paměť budoucích generací.

        Výsledkem její 28 leté činnosti je všeobecné povědomí současné společnosti o historii, duchovních hodnotách a uměleckém a kulturním významu této architektonické památky, postavené na poděkování obyvatel Prahy za záchranu před švédskými vojsky. Společnost uspořádala velké množství vzpomínkových a modlitebních akcí, věnovala se vydavatelské činnosti a propagaci ve sdělovacích prostředcích. Má příznivce nejen doma, ale také v zahraničí, všude tam, kde žijí naši krajané.

V roce stého výročí je z darů stovek a tisíců lidí připravena kompletní architektura sloupu, zhotovená Mariánskou kamenickou hutí, včetně ústřední postavy – sochy Panny Marie Immaculaty, zhotovené akademickým sochařem Petrem Váňou.

Věříme, že tento symbol smíru, se bude moci, s pomocí Boží, vrátit již brzy na Staroměstské náměstí.

                                           PhDr. Karel Kavička

 

Mistr Jan Hus

 

„Abychom mohli vybřednout z hříchu,

vzývejme pomoc Panny Marie a pozdravujme ji.

Já ubohý, jak budu schopen chválit slavnou Pannu,

která je větší než všechna chvála?

 

Nikdo nemůže dostatečně pozdravit tu,

kterou pozdravil anděl,

kterou Syn uctivě poslouchal,

jíž se svěřil Duch svatý, kterou obdivuje celý svět…

 

Máme k ní tedy přistupovat s bázní

a s úctou a chválit ji.

Jestliže spravedliví nejsou hodni,

jak budou hodni hříšníci?

 

A přece by ani spravedliví,

ani hříšníci neměli ustávat v její chvále.

Neboť v ní je všechna milost Otce,

Syna i Ducha svatého,

je v ní plnost milosti pro ni samu i milost,

která se vylévá na nás“.

 

                                             Mistr Jan Hus (Fol. 69b n)