Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mariánská pouť Prahou 2016

21. 4. 2016

POZVÁNKA

na tradiční Mariánskou pěší pouť Prahou v sobotu

21. května 2016

za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, s obrazem Panny Marie Rynecké-Palladiem Evropy,

s prosbou o obnovu tohoto svatého místa díkůvzdání

 Panně Marii Immaculatě-Neposkvrněné,

 ochránkyni Evropy a našeho národa

a tak odčiněno její zneuctění.

Program průvodu s modlitebními zastaveními v pražských kostelích se koná

s požehnáním Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského

 a Michaela Josefa Pojezdného, opata strahovského.

Prapory, církevní korouhve, obrazy a sošky Pražského Jezulátka, Panny Marie

a svatých, jsou vítány.

Mariánští ctitelé v Praze, Hnutí obnovy duchovních tradic

 a Společnost pro obnovu MS

prosí všechny křesťany o podporu obětavou osobní účastí na této Mariánské pouti Prahou.

K poutnímu putování je možno se připojit i odejít kdekoli.

Cestou se modlíme růženec a zpíváme.

11.30 – 12.30  Basilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově: Litanie k českým patronům, mše svatá.

12.40 – 12.50  Socha Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Anděl Páně a pobožnost k Panně Marii.

13.20 – 13.3Modlitby u nového dříku sloupu, deponovaném v zahradě sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu a k bl. Karlu Rakouskému.

13.45 – 14.00  Kostel Panny Marie Vítězné, pobožnost k Pražskému Jezulátku, modlitba za rodiny.

14.00 – 14.20  Hygienická přestávka, možnost WC.

4.30 - 14.40  Kostel Panny Marie pod řetězem (Maltézský řád) - modlitba za obrácení židů,  muslimů, pohanů a nevěřících.

14.50 – 15.00  Karlův most, zastavení u sochy sv. Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou.

15.10 – 15.20   Kostel sv. Františka – U Křižovníků, Korunka k Božímu milosrdenství, litanie ke sv. Anežce české.

15.30 – 15.40   Kostel sv. Jiljí, modlitba ke sv. Vojtěchovi,  sv. Václavovi.

16.00 – 16.10   Zastavení u Týnského chrámu, smírné modlitby.

16.20 – 16.30   Modlitba u Základního kamene MS na Staroměstském náměstí.

16.30 – 17.00   Chrám Matky Boží před Týnem: pobožnost k Panně Marii Rynecké, litanie k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.

Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační.

Průvod je povolen Magistrátem hl. m. Prahy.                                                      Ave Maria