Jdi na obsah Jdi na menu
 


Květnová novéna k Panně Marii

6. 5. 2010

Panno Maria!

Svěřujeme Ti společně naše děti a mládež,

naše manželství a celé rodiny, otce a matky,

příbuzné a přátele, naše staré a nemocné,

naše kněze a řeholníky, i ty,

kdo jsou od Boha vzdáleni.

Dáváme Ti svoji duši i tělo, své srdce a rozum,

svou vůli a svobodu, svoji minulost,

přítomnost a budoucnost.

Svůj čas, síly i práci, své plány, touhy i naděje,

své starosti a problémy, bolesti,

nemoci a zranění, své slabosti, boje i radosti.

Dáváme Otci, skrze Tebe, vše co jsme a co máme.

Patříme Tobě, svatá Panno, a Ty patříš nám.

Věříme, že jsi s námi, a že nás ochráníš,

věříme, že nás povedeš bezpečně

a že nám vždycky pomůžeš,

věříme, že oživíš naši víru, naději a lásku,

věříme, že nás přivedeš, jako své děti,

Do radosti Otcova domu.

Amen.

 

Novéna modlitby a postu za náš národ

Chceme vzývat Ducha svatého, aby na mocnou přímluvu Neposkvrněného Srdce své snoubenky dal našemu národu milost obrácení, dar pokoje a smíření.

 

Modleme se:

Přijď, Duchu svatý, přijď na mocnou přímluvu

Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

své milované Nevěsty!

 

Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu

Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

své milované Nevěsty!

 

Přijď, Duchu Svatý, přijď na mocnou přímluvu

Neposkvrněného Srdce Panny Marie,

své milované Nevěsty!

 

Otče náš…………

 

Osvoboď náš národ od nepokojů a násilí!

Osvoboď nás od beznaděje, nenávisti a opovrhování důstojností člověka!

Osvoboď nás od každé nespravedlnosti na úrovni

sociální, národní a mezinárodní!

Osvoboď nás od lhostejnosti

vůči Božím přikázáním!

Osvoboď nás od pokušení udusit v srdcích lidí

Pravdu o Bohu!

Osvoboď nás od hříchů proti Duchu Svatému!

Pomoz nám, Otče, silou Ducha Svatého,

aby každý z nás byl nástrojem

Tvého pokoje v naší zemi!

 

Zdrávas Maria……..

 

Naše Matko,

Chceme Tě vzít do svého domu jako apoštol Jan, abychom se od tebe naučili připodobnit se Tvému Synu. Svěřujeme Tvé mateřské starostlivosti sami sebe, církev, celý svět. Naléhavě pros za nás svého milovaného Syna, aby nám v hojnosti uděloval dary Ducha Svatého, Ducha pravdy, který je pramenem života. Kéž Duch otevře srdce pro spravedlnost a lásku, kéž přivede osoby a národy k vzájemnému pochopení a pevné vůli po míru.

Svěřujeme Ti lidi počínajíc těmi nejslabšími: děti, které ještě nespatřily světlo světa, i ty narozené v poměrech chudoby a strádání, mladé, kteří hledají smysl života, osoby bez práce a ty, které trýzní hlad a nemoc. Svěřujeme Ti rozvrácené rodiny, staré a osamocené osoby, o které nikdo nepečuje.

Ó Matko, která znáš utrpení a naděje církve i světa, pomáhej svým dětem v denních zkouškách a učiň, aby nepřevládly temnoty nad světlem.

 

Tobě, Jitřenko Spásy,

Odevzdáváme náš národ, aby pod Tvým vedením všichni lidé objevili Krista, světlo světa a jediného Spasitele, který vládne s Otcem a Duchem Svatým po všechny věky věků.

 Amen.