Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jan Bradna k pořadu o MS v České televizi

7. 1. 2013

Rada pro rozhlasové a televizní vysílání

Škrétova 44 / 6

Praha 2

Praha, dne 3. 1. 2013

 Diskutovalo se o tom, proč byl sloup postaven a zda má být obnoven nebo ne. Proto zde měly být zastoupeny obě strany – jedna pro a druhá proti. Společnost pro obnovu mariánského sloupu pracuje již 22 let. Proto jsme u této debaty měli být i my. Zde ve skupině byl jeden zásadně proti s argumenty, které jsou nepravdivé, a druhým dvěma, jak se sami vyjádřili, je to jedno, zda ano nebo ne, spíše ne. To je jistě skvěle sestavená slupina, u které je předem jasné, jaký bude výsledek debaty.

 Já jsem tušil, že je to tak naplánované, když jsem byl produkcí pořadu vyzván, abych své názory na obnovu řekl jako zástupce Společnosti mimo tuto debatu. Byla to opravdu hloupá víra, že žijeme ve slušné společnosti. Povídat něco mimo debatu, jejíž závěr – odmítnutí obnovy třemi diskutujícími – nijak neovlivní. Je to jen jakási kulisa objektivnosti. Prof. Royt i PhDr. Vlnas jsou vysoce vzdělaní pánové, ale k danému tématu mají málo konkrétních informací nebo si některé dost popletli. Filosof Bednář uváděl argumenty, které i velmi tolerantní pánové museli označit jako nepravdivé. Žádný z pánů pak není sochař – restaurátor nebo památkář. Každý si ale myslí, že těmto oborům rozumí a může se k nim vyjadřovat. Jejich názory jsou opravdu laické. Tak všichni došli k názoru, že obnovit mariánský sloup není možné. Kdybych se byl debaty mohl zúčastnit, na tyto omyly a neodbornosti bych mohl hned reagovat. To ale asi nebylo žádoucí. Podobné způsoby jsme už zažili dříve, takže jsme opět tam, kde jsme bývali a vaše televize takovým způsobům dává příležitost – o nás bez nás.

Společnost navázala ve své činnosti na tři etapy aktivit našich předchůdců. Takže my, kteří jsme nositeli celé práce, můžeme jen poslouchat, jak se o naší práci někdo baví, plete si fakta i odborné výrazy, a můžeme jen mlčet. Otázky, které jsem já zodpovídal ve vstupech, byly o jiných věcech, než ty, na které odpovídali pánové. Vstupy např. PhDr. Lubomíra Sršně byly natočeny asi před více než deseti lety. Dr. Sršeň svůj názor již dávno změnil. To si mohl pan redaktor laskavě ověřit. Jedině v dobrém kontrastu k vyjádření diskutujících byly odpovědi doc. PhDr. Josefa Štulce. To je jediný odborník, vynikající památkář, který naši práci dlouhou řadu let sleduje a je o ní dobře informován. Ví třeba, podle čeho a jak jsme dělali částečnou rekonstrukci a pak kopii sochy Panny Marie. To ostatní pánové, kteří zde mluvili, o naší práci vůbec nic nevědí. A vy jste jim zde dali možnost ji odmítnout. Mohu zmapovat každé slovo, které v pořadu zaznělo a dokázat, co bylo řečeno nepravdivě nebo zkresleně.

Protestuji proti tomuto způsobu jednání veřejnoprávní instituce v zemi, kde snad je ještě možné říkat pravdu. Není to pouze můj názor, ale celé řady lidí, kterých je více, než debatující tuší. Je to o to smutnější, že ČT dosud o naší práci informovala velmi seriosním způsobem, a

to i v době, kdy si jí nikdo nepovšiml. A nyní, kdy je práce téměř hotová a blíží se rozhodnutí, zda ano nebo ne, přichází pořad, v němž s našimi oponenty nemůžeme veřejně přímo hovořit.

 V diskusi byla jedinou kladnou osobou paní moderátorka PhDr. Marie Šedivá – Koldinská, která ji svými otázkami chtěla vést v objektivním duchu. Za to jí děkuji.

 S pozdravem

 Jan Bradna, místopředseda Společnosti

PS.: Na známé názory PhDr. Víta Vlnase reagoval již dříve prof. PhDr. Ivo Hlobil CSc. Jeho stanovisko si můžete vyhledat v rubrice Osobnosti o MS. Je opravdu škoda, že výběr účastníků pořadu byl tak nekorektní. PhDr. Karel Kavička