Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jaký byl letošní 3. listopad v Praze

3. 11. 2009

V dopoledních hodinách bylo zahájeno jednání Grémia Společnosti v Královské kanonii premonstrátů na Strahově. Byly projednány všechny organizační i finanční záležitosti. Účastníci jednání si mohli prohlédnout mistrovsky provedenou kopii obrazu Panny Martie Rynecké, kterou požehnal Svatý otec Benedikt XVI. po mši svaté v Brně-Tuřanech v neděli dne 27. září 2009. Dále byla členům Grémia představena originální hvězda z glorioly sochy Panny Marie ze strženého mariánského sloupu. Je to třetí zachovaná hvězda. Tento vzácný originál byl věnován Společnosti z pozůstalosti jednoho kněze z Plzeňska. Podle zprávy místopředsedy Společnosti Václava Dajbycha byl uplynulý rok úspěšný i po stránce finanční, kdy bylo přijato cca 360.000,- Kč od různých dárců. Z této částky bylo zaplaceno téměř 300.000,- Kč Mariánské kamenické huti za vyrobené díly architektury sloupu. Schůze Grémia skončila ve 13.30 hodin.

Po krátké přestávce pokračoval program již za účasti členů Společnosti v Muzeu Karlova Mostu, kde byl poslední den trvání výstavy o Mariánském sloupu nazvaný: "Příběh Mariánského sloupu". Mimo jiné zde bylo vidět stovky podpisů na petičních arších, které podepsali návštěvníci výstavy během jejího trvání. Jakmile budou podpisy sečteny, uveřejníme jejich celkový počet na našich webových stránkách.

Program pokračoval jednáním Výroční členské schůze v refektáři klástěra Křížovníků s červenou hvězdou. I zde byla všem přítomným členům Společnosti představena kopie obrazu Panny Marie Rynecké, požehnaná Svatým otcem a připravená pro vložení do kapličky obnoveného sloupu v jeho podstavci. Do té doby bude kopie uložena v klášteře Premonstrátů v Praze na Strahově. Je možné, že se stane i součástí některých výstav tam pořádaných. Byla představena i originální hvězda z glorioly sochy Panny Marie na Staroměstském náměstí.

Předseda akad. sochař Jan Bradna pak  přednesl vyčerpávající zprávu o činnosti Grémia a Společnosti za uplynulý rok, který hodnotil jako velmi bohatý a úspěšný. Vystoupil také akad. sochař Petr Váňa, který seznámil přítomné se stavem prací na výrobě jednotlivých dílů sloupu. Uvedl, že všecky práce na architektuře sloupu budou dokončeny během jednoho roku.

Místopředseda Václav Dajbych podal zprávu o hospodaření Společnosti. Dále byla provedena doplňovací volba do Grémia Společnosti. Jan Bradna navrhl za novou členku Grémia paní Evu Kocmanovou, knihovnici Univerzity Karlovy, která se Společností dlouhodobě spolupracuje. Paní Kocmanová kandidaturu přijala a byla po svém představení jednohlasně zvolena. Místopředseda Dr. Karel Kavička, který schůzi řídil, ji popřál mnoho úspěchů v nové funkci členky Grémia a vyjádřil potěšení nad tím, že je to první žena ve vedení Společnosti. Spojení na novou členku Grémia naleznete v rubrice KONTAKTY. Ing. Eugen Kukla informoval přítomné o nové aktivitě na Facebooku, kde vznikla skupina přátel, podporujících obnovu mariánského sloupu. V současné době má skupina kolem 140 členů.

Těsně před 17. hodinou byla schůze ukončena a všichni přítomní se přesunuli na Staroměstké náměstí, kde začala u Základního kamene sloupu pobožnost k výročnímu dni jeho stržení, organizovaná tradičně Mariánskou legií při kostele Dominikánů u sv. Jiljí.

Pak následovala modlitba růžence v chrámu Matky Boží před Týnem a v 18.00 hodin mše svatá, jejímž hlavním celebrantem byl opat premonstrátského kláštera v Nové Říši P. Marian Rudolf Kosík. Po mši svaté vyšel z kostela průvod k soše Panny Marie, umístěné u bočního vchodu do kostela z Celetné ulice, kde byla mariánská pobožnost zakončená zpívanou litanií Loretánskou.

Byl to krásný den plný vzájemného porozumění, duchovních i kulturních zážitků a hluboké úcty projevené k Panně Marii.

K článku přikládáme několik fotografií z průběhu tohoto výročního dne s tím, že máme slíbeno od několika členů, že nám zašlou další záběry, které budeme postupně zveřejňovat.

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Praha 3. listopad 2009