Jdi na obsah Jdi na menu
 


DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ

11. 11. 2021

 

DUCHOVNÍ SETKÁNÍ U MARIÁNSKÝCH SLOUPŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZA POKOJ V ZEMI A SVĚŘENÍ OBCÍ DO PÉČE MATCE BOŽÍ

 

Hnutí duchovní obnovy národa ve spolupráci se Společností pro obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze iniciovalo v roce 2015 aktivitu Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR zaměřenou na podporu obnovy Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze strženého davem v roce 1918 v odkazu slov Františka kardinála Tomáška, že mariánský sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu. Mimořádným znamením bylo, že v době pandemie v roce 2020 se uskutečnila stavba, obnova a vztyčení Mariánského sloupu, které bylo provázeno duchovními setkáními, modlitbami a pobožnostmi, které se uskutečňují i po jeho slavnostním požehnání na dalších místech v ČR. Současnou pandemii získalo na mimořádné aktuálnosti navázat na odkaz předků a obnovit duchovní setkání u mariánských sloupů, oživit lidovou zbožnost a rozvíjet duchovní poslání důležité pro dnešní svět, jak připomíná papež František, který prohlásil, že lidová zbožnost je aktivní evangelizující silou, která obsahuje účinný protilék na rozmáhající se sekularizaci.“

 

POUTNÍ SLAVNOST K PANNĚ MARII IMMACULATĚ A POCTA HASIČŮ U MARIÁNSKÉHO SLOUPU V PRAZE

ZA OCHRANU MĚSTA PRAHY A POKOJ V ZEMI ČESKÉ

 

DNE 8. 12. 2021- 18:00 -19:30 HOD

KOSTEL MATKY BOŽÍ PŘED TÝNEM

STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

 

18:00 – 18:45 hod – kostel Matky Boží před Týnem

- mše svatá k slavnosti PM počaté bez poskvrny dědičného hříchu

- celebrant Mons. Ladislav Hučko, apoštolský exharcha

 

18:45 – 19:00 hod – procesí z kostela  Matky Boží před Týnem k mariánskému sloupu na Staroměstské náměstí

 

19:00-19:30 hod – mariánský sloup na  Staroměstském náměstí

pobožnost  a hold hasičů Panně Marii Immaculatě - projev úsilí hasičů k ochraně a úctě kulturního a duchovního dědictví

 

BLIŽŠÍ INFORMACE: web

Hnutiduchovnichtradic.cz

 

 

HLAVNÍ POŘADATEL: HNUTÍ DUCHOVNÍ OBNOVY NÁRODA

PARTNEŘI: SPOLEČNOST PRO OBNOVU MARIÁNSKÉHO SLOUPU NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ V PRAZE A SVATOJÁNSKÝ SPOLEK

Duchovním setkáním a modlitbami u mariánských sloupů si připomínáme víru našich předků, kteří vztyčili mariánské sloupy jako výraz víry, se kterou skláněli před tajemstvím života a vzdávali úctu jeho Tvůrci v nebi, k němuž vrcholky sloupů směřují. Mariánské sloupy byly postaveny na poděkování za záchranu před epidemií moru, pohromami, nepřátelskými vojsky a za jejich odvrácení či ukončení. Mariánské sloupy žily svým pravidelným duchovním, ale i společenským životem. Konaly se k nim pravidelné průvody a u nich duchovní slavnosti. Záměrem Hnutí k obnovení duchovní tradice mariánských sloupů je, aby se nyní staly místem svědectví víry a modliteb za požehnání Boží a pokoj Kristův naší zemi, a zasvěcování obcí do ochrany Matky Boží k odvrácení současných hrozeb a nebezpečí a k duchovní obnově společnosti a národa.

Hnutí duchovní obnovy národa připravilo modlitební příručku  Duchovní setkání u mariánských sloupů v ČR, které má imprimatur církevní autority. V úvodním slově modlitební příručky arcibiskup olomoucký Mons. Jan Graubner připomíná, že víra není jen záležitostí kostela, ale i života ve světě. Není jen věcí vzdělaných, ale i lidové zbožnosti. Ta je legitimní způsob života víry, způsob, jak se cítit součástí církve a jak být misionáři. V tom smyslu vítám aktivitu Hnutí obnovy duchovních tradic. Žehnám jejich snahám a vyprošuji odvahu k věrohodnému svědectví o Kristově vítězství, které je zdrojem naděje a radosti. Pozornost k mariánským sloupům, které vyrostly z víry a lásky našich předků, kéž nás naučí více rozumět Božím znamením a více vnímat Boží přítomnost v našem životě. Duchovním setkáváním se naplňuje společenské poslání tím, že je pořádáno ve vzájemné spolupráci světského a církevního společenství, aby se společně přihlásili ke křesťanským tradicím a vyprošovali pokoj naší zemi a svěřili obce do ochrany Matky Boží.

Duchovní setkání je pořádáno s vědomím Stálé rady České biskupské konference a souhlasem pořádat tuto aktivitu ve farnostech. Duchovní setkání u mariánských sloupů je vedeno knězem nebo s vědomím místního duchovního správce podle příslušné schválené modlitební příručky, kterou lze objednat u Matice cyrilometodějské, www. expedice@maticecm.cz nebo si stáhnut na webu Hnutí. Hnutí pořádá Duchovní setkání u mariánských sloupů každého 8. dne v měsíci, ve spojitosti s mariánskými svátky, především 8. 12. na slavnost Panny Marie Počaté bez poskvrny dědičného hříchu, jejímž vyjádřením je socha Panny Marie Immaculaty – Neposkvrněné, která je na většině mariánských sloupů. Dalšími svátky dny jsou 8. 5. v den Panny Marie Prostřednice všech milostí a 8. 9. Na svátek Narození Panny Marie. Duchovní setkání lze pořádat také v jiné dny spojené s určitým výročím a dalšími mariánskými svátky nebo příležitostně dle možnosti a zájmu místního společenství v rámci. Připojit se k této aktivitě může kdokoliv a kdykoliv, ať už přímo u mariánských sloupů, nebo v kostele, či soukromě na jiném vhodném místě. Všichni mohou sdílet společenství modliteb a duchovní setkání u mariánských sloupů spojit v úmyslu vyprošování pomoci Boží a svěření  svých obcí do péče a ochrany Matky Boží.

Aktivitu organizuje Hnutí duchovní obnovy národa a koordinuje Rada Hnutí, která registruje a koordinuje pořádání místních setkání ve spolupráci s organizátory a duchovními správci daného místa. Bližší informace www.hnutiduchovnitradice.cz, duchovnitradice@seznam.cz. a kontakt: P. ThDr. Jiří Koníček, koordinátor a předseda, Hnutí duchovní obnovy národa, z.s.