Jdi na obsah Jdi na menu
 


95. výročí stržení Mariánského sloupu v Praze

5. 11. 2013

V neděli, dne 3. listopadu 2013, se konala v Praze celodenní Pietní vzpomínka v rámci 95. výročí stržení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí.

Počasí bylo letos pošmourné a zejména v dopoledních hodinách pršelo. Již v 8.00 hodin byl zřízen  informační stánek u Základního kamene sloupu uprostřed náměstí. Do středu kamene byla položena hlava Panny Marie Immaculaty ze strženého sloupu. Odlitek originálu z pražského Lapidária. Kolem byly rozžaty svíce a lampy. Představitelé Společnosti Václav Dajbych, Karel Kavička a Jan Bradna poté položili na základní kámen kytice bílých růží. Tím byla Pietní vzpomínka na tuto smutnou událost před 95. lety zahájena. 

V 9.30 hodin se konala ve zcela zaplněném chrámu Matky Boží před Týnem slavná mše svatá, celebrovaná Mons. Václavem Malým, pomocným biskupem pražským a biskupem pověřeným Českou biskupskou konferencí péčí o naše krajany v zahraničí. Je to symbolické. Naši krajané přinesli pro obnovu sloupu velké oběti a úsilí. Vždy naši činnost všestranně podporovali. Obnova Mariánského sloupu bude pro ně velkým zadostiučiněním.

Po mši svaté vyšel průvod k  nové soše  Panny Marie, umístěné dočasně na provizorním stanovišti u bočního vchodu do chrámu. V čele průvodu byl nesen originál obrazu Panny Marie Rynecké, který zachránil z kaple sloupu V. V. Štech před jeho stržením. Prostor u nové sochy Panny Marie i v jejím nejbližším okolí byl během pobožnosti zcela zaplněn účastníky tohoto aktu.

Pak se stalo centrem dalších akcí Staroměstské náměstí. Po celý den se zde zastavovali lidé, kteří se informovali o historii Mariánského sloupu, zajímali se o výsledky restaurátorských prací i výsledky dlouholeté práce Mariánské kamenické huti pod vedením akademického sochaře Petra Váni. Vše bylo možné sledovat na instalovaných panelech s řadou fotografií a plánů. Odborný výklad poskytovali přítomní zástupci vedení Společnosti, zejména však akademický sochař Jan Bradna, který celý restaurátorský proces řídil.

Návštěvníci si také mohli odnést barevné pohlednice s vyobrazením Staroměstského náměstí s Mariánským sloupem, pohlednici s gotickým obrazem Panny Marie Rynecké, který byl umístěn v kapli ve spodní části sloupu. K dispozici bylo i bibliofilské vydání Pražské legendy od Václava Renče.

V 17.00 hodin začala pobožnost s modlitbami a zpěvy, vedená Mariánskou družinou při kostele sv. Jiljí v Praze, která zde koná pobožnosti celoročně, třetí den každého měsíce.

V odpoledních hodinách již nepršelo a Pietní připomínka stržení Mariánského sloupu probíhala důstojně za zájmu veřejnosti, zahraničních turistů i přítomných představitelů Společnosti.

Pietní místo, kde stál Mariánský sloup navštívila i Česká televize, která natočila několik záběrů. Ty byly součástí reportáže o této události v hlavní zpravodajské relaci Události v neděli večer.

Přinášíme několik fotografií z průběhu vzpomínkového dne, které pořídili Karel Kavička a Adéla Zemanová.

 

Náhledy fotografií ze složky 95. výročí stržení Mariánského sloupu