Jdi na obsah Jdi na menu
 


PRAHA - 90. výročí stržení mariánského sloupu

4. 11. 2008

V pondělí dne 3. listopadu 2008 se již od rána scházeli lidé uprostřed Staroměstského náměstí na místě, kde stával mariánský sloup. Základní kámen byl ozdoben květinami. Uprostřed stál na podstavci model sloupu a na dlažbě hlava Panny Marie - odlitek originálu ze strženého sloupu, pořízený se svolením pražského Lapidária. Lidé se modlili, zapalovali svíce a pokládali květiny.  V 10.00 hodin představitelé grémia Společnosti výkonný předseda akademický sochař Jan Bradna a místopředseda Společnosti Dr. Karel Kavička zahájili celodenní vzpomínkový program. Položili na základní kámen kytici bílých květů a poskytli přítomným zástupcům médií četná interview. Mnoha zájemcům pak po celé dopoledne i v odpoledních hodinách podávali informace o historii sloupu i o stavu prací na jeho obnově. Na několika panelech byla představena činnost Společnosti od jejího založení v roce 1990. Byly zde ukázky technologických postupů obnovy sloupu a výsledky již desetileté činnosti Mariánské kamenické huti akademického sochaře Petra Váni. Ta již vyrobila velkou část architektonických prvků sloupu. K dnešnímu dni téměř 80% celé architektury. To vyvolávalo velký zájem přítomných. I zástupci médií, redaktoři televizí a rozhlasových stanic se ptali na důvody proč pražský Magistrát ještě nedal svolení k obnově sloupu. Na tuto otázku jsme neuměli odpovědět a zdá se, že ani novinářům nebylo dáno při rozhovorech s magistrátními úředníky uspokojivé vysvětlení. Na místě bylo možné získat nové publikace PRAHA, mariánský sloup na Staroměstském náměstí (Jan Bradna, Karel Kavička), Pražskou legendu od Václava Renče a pohlednice, vydané Společností během její činnosti. Ve 14.000 hodin byla zahájena výroční schůze členů Společnosti, konaná v refektáři Rytířského řádu Křížovníků s červenou hvězdou v Platnéřské ulici. Refektář byl zaplněn do posledního místa. Po přednesení výročních zpráv o činnosti Společnosti a jejím hospodaření byly volby nového grémia na dalších pět let. Kandidovali všichni stávající členové a byli zvoleni na další období. Dále byli zvoleni tři noví členové. Počet členů grémia se tak rozšířil ze stávajícího počtu pěti na osm. Novými členy se stali: Eduard Severa z Brna, Eugen Kukla z Prahy a historik umění PhDr. Jaromír Stach z Prahy. Při příležitosti 90. výročí byli grémiem navrženi a následně zvoleni  čestnými členy grémia osobnosti, které nás dlouhodobě a významně podporují. Čestné členství obdrželi: Mons. ThDr. Jaroslav Škarvada, biskup, Václav Jiří Vostřez z Hamiltonu v Kanadě, manželé PhDr. Eduard a Alice Vedralovi z Chicaga, USA, František Šulc z Chicaga, USA a pan Martin Peroutka. Všem bude zaslána  jmenovací listina čestného člena grémia Společnosti. Na schůzi rovněž vystoupil předseda Společnosti pro dialog církve a státu P. Mgr. Jiří Koníček s nabídkou spolupráce, zejména v oblasti uspořádání vědecké konference o mariánském sloupu. Velký zájem vzbudilo vystoupení akademického sochaře Petra Váni, který informoval přítomné členy Společnosti o postupu prací na výrobě sloupu a posledních aktivitách Mariánské kamenické huti. Po diskuzi dal všem přítomným členům Společnosti i jejich rodinám požehnání čestný předseda Společnosti opat P. Michael Josef Pojezdný, O.Praem. Pak se účastníci odebrali na Staroměstské náměstí, kde v 16.30 začalo vzpomínkové modlitební shromáždění. V 17.00 hodin se zcela zaplnil chrám Matky Boží před Týnem. Po zahájení (opat M. J. Pojezdný a Jan Bradna) vystoupila sólistka Světlana Trundová z Olomouce. Její nádherný zpěv dodal celému shromáždění mimořádnou krásu a byl oslavou Panny Marie. Po poslední skladbě: "Ave Maria", jí všichni přítomní aplaudovali.  Pak vystoupil známý znalec pražských památek profesor PhDr. František Dvořák, CSc. se svým projevem k 90. výročí stržení mariánského sloupu. Zúčastnil se spolu s ostatními i následující pontifikální mše svaté, celebrované českým primasem, pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem. Spolu s ním koncelebrovalo dalších šest kněží. Po mši svaté vyšel průvod k nové soše Panny Marie. V průvodu nesli originální obraz Panny Marie Rynecké ze strženého sloupu. Celý vzpomínkový den byl ukončen zpívanou litánií loretánskou za účinkování chrámového sboru kostela Matky Boží před Týnem.  Vzpomínkový den proběhl důstojně a za značného zájmu veřejnosti i médií.