Jdi na obsah Jdi na menu
 


100. výročí stržení Mariánského sloupu 3.

28. 5. 2018

Přepis dokumentu z Archivu hlavního města Prahy

(Sbírka rukopisů, městské knihy, rukopis č.i.746, fol. 534-534v)

zapsaného do městské knihy na Starém městě pražském, totiž místodržitelský dekret, jímž nařizovali (podepsaní šlechtici) městské radě SMP, aby odstranila ze Staroměstského náměstí šibenici ("justicii") a přemístili ji na nábřeží Vltavy poblíž Sanytrnice a Židovské ulice.

A jako důvod se udávalo právě to, že už "šťastně stojí" nový Mariánský "obraz" a že kvůli pobožnostem a procesím tam ta šibenice nemůže napříště stát.

Překlad pořídili: Mgr. Libor Gottfried a Uršula Janků.

Text dokumentu:

 

O přenešení Justicie.

 

Jeho milosti Římského Císaře, Uherského a Českého Krále, tejná i jiné rady, komorníci, království místodržící, a nejvyšší páni auředníci v Království Českém.

 

Ráčí jménem a na místě Jeho Milosti Císařské, krále a pána nás všech nejmilostivějšího, slovutným purgmistru a radě Starého města Pražského poroučeti.

 

Poněvadž obraz Blahoslavené Panny Marie na Rynku Starého města Pražského, již šťastně vyzdvižen jest, a při něm obvzláštně Processiones a pobožnosti křesťanské se vykonávati budou, pročež aby oni, pro uvarování všeliké takové pobožnosti překážky,  Justicii nyní nedaleko odtud na témž Rynku stojící v jiné příhodné místo, na břehu za sannytrnou Samirovskou řečenou, a Židovskou ulicí při řece Vltavě ležící, přenésti a postaviti dali.

 

Vedouce, že na tom milostivá J. M. C. Vůle naplněna bude.

Decretum in Consilio Cancellariae Bohemicae Pragae 17 Decembris Ao. 1650.

 

B. H. z Martinic

Heřman h. Černín

Jan Hertvig h. z Nostic

Ferdinand A. h. z Valdštejna

Vilém Albrecht z Kolovrat

Fridrych z Věžník

 

 

(do městské knihy opsal:)

I. Benedikt Smolík

 

 

Náhledy fotografií ze složky Justície