Go to content Go to menu
 


Panna Maria z Exilu

Socha Panny Marie, kterou nechali zhotovit Češi žijící v exilu,podle usnesení I. exilového sjezdu ČSL v Ludwigsburgu v roce 1949, dle návrhu Dr. Emila Petříka a Dr. Josefa Stráneckého. Byla umístěna v benediktinském klášteře v Lisle u Chicaga, kam byla přepravena lodí z Evropy a slavnostně přivítána v roce 1955. V roce 1993 byla věnována osvobozené Praze jako dar pro obnovu strženého mariánského sloupu. Od května 1994 je umístěna v areálu Královské kanonie premonstrátů v Praze na Strahově. Každou první sobotu v měsíci se k ní po večerní mši svaté konají poutě z baziliky  nanebevzetí Panny Marie. Každoročně zde také začíná  mariánská pěší pouť Prahou o první květnové sobotě.