Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přihláška za člena Společnosti

 

       Společnost pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze usiluje o to, aby tato obnova byla dílem celé země i národa, aby každý věřící i každá farnost měla možnost se na tomto celonárodním díle podílet a přitom, aby tato účast byla adresná a kdykoli doložitelná pro paměť budoucích generací.

 

Protože se chci i já na tomto velkém díle podílet, přihlašuji se tímto za řádného člena Společnosti pro obnovu mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze.

 

Svým členstvím chci přispět k uskutečnění obnovy mariánského sloupu tím, že budu podle svých možností podporovat činnost Společnosti praktickými činy, aktivní účastí na činnosti Společnosti, nebo finanční podporou jejích aktivit a v neposlední řadě i modlitbou a morální podporou.

 

         Jako vstupní příspěvek zasílám na účet Společnosti u České spořitelny, č.ú: 1938098349/0800      ____________Kč.

 

 

 

 

                                                                             ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­    

                                                                                   podpis

 

 

                             dne

 

 

Jméno, příjmení, titul: _________________________________

Místo a rok narození:  _________________________________

Trvalé bydliště:           _________________________________

(včetně PSČ)              _________________________________

 

Telefon:                                       

E-mail:

           

Přihlášku si vytiskněte, podepište a zašlete na adresu:

Václav Dajbych, Na Konvářce 2, 150 00 Praha 5